Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 40 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 41 AKTUELT Har du mot til å ansette folk med hull i CV- en? Har du evnen til å se fordelene av et flerkulturelt arbeidsmiljø? Er du dyktig til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø? Dette er noen av egenskapene som et- terspørres i jakten på kandidater til kåringen av den rauseste sjefen i Drammensregionen. Kåringen skjer i en kampanje som skal bidra til å fremme inkludering av flyktninger, folk med hull i CV-en, ungdom og andre som sliter med å få fotfeste i arbeidslivet. – Vi ønsker å inspirere næringslivet til å tenke litt rausere ved rekruttering og anset- telser, sier prosjektleder Veronica Vollund i Nav Drammen. Mange tar ansvar Bak kampanjen «Den rauseste sjefen» står Nav-kontorene i Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker i samar- beid med Drammen Næringslivsforening. Og initiativtakerne er overbevist om at det finnes mange gode kandidater. – Mange kjenner til Stormberg, men det Jakter på den rauseste sjefen Seks Nav-kontorer og Drammen Næringslivsforening har gått sammen om å kåre den rauseste sjefen i Drammensregionen. Hen- sikten er å trekke fram gode forbil- der som kan inspirere andre til en mer inkluderende rekruttering. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD FORMIDLET ERFARINGER: Ungdomsarbeideren, flyktningen og idrettsstjernen Marco Elsafadi fortalte om egne erfaringer med inkludering i arbeidslivet da kampanjen «Den rauseste sjefen» ble lansert. er ikke bare Stormberg som gjør mye bra. Vi kjenner mange ledere som tar et stort an- svar og tenker utenfor boksen. Ved å trekke fram dem ønsker vi å bidra til å inspirere andre, sier Veronica Vollund. Å være en raus sjef handler ikke bare om å ha en åpen og inkluderende holdning ved rekruttering av nye medarbeidere. Det handler også om å ta vare på de medarbei- derne man har, påpeker Sollund. – Vi vet at sjefen kan ha stor betydning for sykefraværet. En raus sjef kan være en leder som skaper et godt og inkluderende arbeids- miljø, slik at man unngår at folk blir syke. Facebookavstemning Startskuddet for kampanjen gikk i midten av oktober, og rett før jul vil det være en kå- ring av den rauseste sjefen i hver av de seks kommunene som deltar. De seks vinnerne vil gå videre til en finale i januar, der den rauseste sjefen i hele Drammensregionen vil bli kåret. Kåringen av den rauseste sjefen vil skje i en kombinasjon av avstemning på Face- book og av vurderingene til en fagjury. – Å kåre vinneren bare gjennom en Facebook-avstemning ville være urettferdig overfor de mindre bedriftene, fordi større bedrifter vil kunne mobilisere de ansatte til å stemme på sin kandidat. Derfor har vi også en uavhengig jury som skal vurdere de ulike kandidatene, forklarer Veronica Vollund. (Foto: Pia Sønstrød)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014