Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 43

38 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT Politikerne i Bærum kommune har bestemt at fra og med i år skal alle 5.klassinger og 8.klassinger få innføring i Psykologisk før- stehjelp. De fire 8. klassingene ved Ringsta- bekk ungdomsskole tror de vil ha nytte av det de nettopp har lært. – Vi har lært hvordan man kan skille mel- Psykologisk førstehjelp på timeplanen I Bærum kommune lærer alle 8.klassinger hvordan de kan gjøre en ryddejobb når tanker og følelser blir vanskelige. Marte, Ulrik, Oliver og Carine på Ringstabekk skole har lært seg å skille mellom røde og grønne tanker. Det er enklere nå som de har fått et verktøy, sier de. TEKST OG FOTO: ELISABETH ARNET lom de negative og positive tankene og om hvordan vi kan forandre tankene våre, slik at de blir mer positive, sier Ulrik. – Vi har ofte hørt fra foreldrene våre at vi skal tenke positivt. Men nå har vi fått et verktøy. Da blir det lettere, sier Oliver. – Jeg har en bestevenn jeg kan snakke med alt om, også de negative tankene, sier Carine. Utforsker situasjoner Helsesøster Jeanette Slenes Nilsen har tatt videreutdanning i kognitiv terapi og har brukt Psykologisk førstehjelp-metodikken ENDRE TANKER: – Vi har lært hvordan følelser og handlinger henger sammen og fått et verktøy som hjelper oss til å endre tankene våre slik at de ikke blir låst i negative mønstre, sier fra venstre Ulrik William Græsli (12), Marte Jahr Pedersen (13), Carine Conyard (13) og Oliver Grytten (12).

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014