Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 43

34 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO Politisk gåte: «Hvordan kan det ha seg at de som har mye, blir motivert av å få mer, mens de som har lite, blir motivert av å få mindre?» Skattelette til rike og kutt til uføre henger ikke på greip, ifølge Arbeider- partiets leder Jonas Gahr Støre Kommunikasjons-regjering: «Vi har hundrevis av kommunikasjonsrådgivere i regjeringen.» Dårlig omtale av de blåblå skyldes ikke mangel på kommunikasjonsrådgivere, vedgår Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg Asyl-dementi: «Dei kjem jo ikkje hit for å irritere Framstegspartiet.» SVs Karin Andersen avkrefter mistanker om at asylsøkere strømmer til Norge for å plage Frp Krøll på linja: «Det går bare ikke an å gi skattelette til bobiler, om- registrering og til de rikeste mens nettet kræsjer.» Mobilkræsj hos Telenor er et godt argument mot skattelettelser, mener Venstres Abid Raja Råd om rikdom: «Skal du bli en rik næringsliv- stopp, bør du helst ha super- rike foreldre.» Professor Marianne Nordli Hansen gir nyttige tips til folk som vil bli rike Amerikanske tilstander: «Vi risikerer at folk som kom- mer på jobb om morgenen, kan ha fått sparken før lunsj.» Tore Skjeldstadaune i Fellesforbundet frykter amerikanske tilstander i norsk arbeidsliv Nav-monster: «Trygdemonsteret betjener årlig 2,8 millioner brukere.» Det er ikke bare kjært barn som har mange navn, i Dagbladet gjelder det også Nav ORDIFARTA (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) Én av tre ledere er skeptiske til å ansette gravide. Mannlige ledere mener det er greit å spørre om familieforøkelse i jobbintervju, selv om loven forbyr det. Det kommer fram i den nyeste arbeidslivsundersøkelsen fra Proffice, PAMA. Undersøkelsen er gjennomført blant 2500 yrkesaktive over hele landet, hvorav 1000 ledere. De meste skeptiske lederne befinner seg i privat sektor, er unge, og jobber innen handel. I denne bransjen svarer hele 57 prosent at de er skeptiske til å ansette gravide. Også småbarnsforeldre møter skepsis hos ledere når de søker jobb. 24 prosent er skeptiske til å ansette småbarnsmødre, mens 17 prosent er skeptiske til å ansette småbarnsfedre. 9 av 10 ledere mener gravide bør være åpne og ærlige på situasjonen de er i når de intervjues. Også fedre som skal ut i permisjon bør informere om dette, mener de. – Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor gravide ønsker å holde graviditet skjult når så mange ledere er skeptiske til å ansette dem, sier Stein André Haugerud, direktør i Proffice Norge. Ofte vet virksomheter mindre, ikke mer, om de ansatte etter at de har gjennomført medar- beiderundersøkelser, ifølge organisasjonspsy- kologene Thomas Hoff og Jon Anders Lone. Undersøkelsene har ofte ukjent opphav og er ikke tilpasset den spesielle bedriften. I følge forskerne er det reliabiliteten og validiteten som er galt med undersøkelsen, skriver Ukea- visen Ledelse. Forskerne mener det ikke holder bare å måle klassiske forhold som motivasjon og Skal finne ME-syke KORTNYTT Ledere skeptiske til gravide Ingen har skikkelig oversikt over hvor mange som lider av kronisk utmattelsessyn- drom ME i Norge. Nå skal helsemyndighe- tene for første gang kartlegge hvor mange som er syke og Rogaland er først ute, skri- ver nrk.no. – ME er en diffus lidelse i betydningen at vi vet lite om det. Både helsetjenesten og andre har lett for å skyve dette fra seg, og definere det som andre sitt ansvar, sier fylkeslege Pål Iden. Sammen med folk fra Stavanger kommune, Helse Stavanger og ME-foreningen skal han kartlegge hvor mange som lider av ME i Rogaland. Det er først og fremst unge under 25 år som skal kartlegges. ME-foreningen mener at mellom 10 og 15000 nordmenn lider av sykdommen i Norge. Enkelte er så syke at de knapt tåler lys eller lyder og må ligge på mørke, lydiso- lerte rom i månedsvis. Fylkeslegen mener kartleggingen av sykdomstilfellene vil være viktig etter hvert som ulike behandlingsformer kan tas i bruk. Han ser for seg en mer oppsøkende helse- tjeneste som tar disse pasientene på alvor og gir støtte. Ubrukelige medarbeiderundersøkelser trivsel, men også det som er spesielt viktig for den aktuelle virksomheten. I en servicebedrift er det for eksempel avgjørende å måle servi- cekultur. Forskerne etterlyser også en tettere kobling til bedriftens strategi. De peker også på at slike undersøkelser ofte gjennomføres av plikthensyn, noe som ikke sjelden fører til at resultatene legges i en skuff og blir liggende der. Gjøres slike undersøkelser på riktig måte, er det en gullgruve for lederne, mener for- skerne.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014