Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 43

AKTUELT 30 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO På representantskapsmøte i mai vedtok NTL Nav nytt prinsipp- og handlingspro- gram. Der står det at NTL Nav vil arbeide for at IA-avtale ikke skal inngås sentralt, men på hvert enkelt forhandlingssted. – Den sentrale avtalen utløper til nyttår. Uten oss blir det ikke en ny, sentral IA-avta- le i Nav. Da må hvert ledd i organisasjonen tegne egne IA-avtaler med utgangspunkt i den enkelte enhetens utfordringer, sier Langstad, som er leder av NTL Nav Akers- hus. Ikke nådig Selv begynte han å jobbe i Nav nettopp for- di han er opptatt av IA-arbeid og arbeider i dag ved Arbeidslivssenteret i Akershus ved siden av jobben som tillitsvalgt. Han er ikke nådig i sin kritikk av Nav som IA-bedrift. – Som forvalter av IA-arbeidet råder vi bedrifter til å forankre IA-avtalen ute i bedriftene for å komme nærmere de an- satte. Men IA-bedriften Nav har til nå ikke lyttet til sine egne råd. I stedet har de valgt Tillitsvalgte i Nav boikotter ny IA-avtale NTL Nav vil ikke underskrive noen ny sentral IA-avtale i Nav fra nyttår. – Vi vil presse fram lokal forankring av IA-avtaler i Nav. Først da kan vi håpe på resultater. I dag sliter Nav med å leve opp til idealene som IA-bedrift, sier NTL-tillitsvalgt Harald Langstad. TEKST: ELISABETH ARNET å gjemme seg bak et intensjonsvedtak om lokal forankring, men uten at vi har sett resultater av det, sier Langstad. I en organisasjon med 16 000 ansatte holder det ikke med en intensjonsavtale, mener han. – I dag er det for mange enheter som bare kopierer direktoratets sentrale IA-avta- le. Det gir ikke godt IA-arbeid, understreker Langstad. Egne, lokale mål Langstad bruker den lokale avtalen i sitt eget fylke som eksempel på hvordan en lo- kal forankring kan gi resultater. – Sykefraværet varierer veldig i Nav, noe som gjør sentrale sykefraværsmål lite hen- siktsmessig. I Nav Akershus gikk vi på tvers av sentrale mål om sykefravær, satte eget mål og endte opp med et sykefravær under landsgjennomsnittet. Fylkesdirektøren var, sammen med tillitsvalgte, en pådriver for dette, men på systemnivå mangler det mye, understreker Langstad. Har mye å lære Harald Langstad mener Nav kan ha mye å lære av andre IA-bedrifter. – Men Nav er en veldig introvert etat, som ikke deltar på IA-kursene Arbeids- livssentrene holder for flere bedrifter samtidig. I stedet holder de egne, interne kurs, der deler av kurset gjøres alene foran PC-en. Det blir mye interne problemer og stammespråk og lite impulser utenfra, sier Harald Langstad. Ikke avklart Arbeids- og velferdsdirektoratet har på sin side ikke tatt en avgjørelse om de skal ha IA-avtale på etatsnivå eller kun lokale avtaler. – Tre av fire fagorganisasjoner har bedt om mer tid, slik at de kan utrede og avklare spørsmålene med sine sentrale hovedorganisasjoner. Vi håper på en løs- ning alle partene kan være fornøyd med, sier organisasjonsdirektør i Nav, Inger Johanne Stokke. NØLING: – Nav kan ikke gjemme seg bak et intensjons- vedtak om lokal forankring av IA-avtale, sier NTL-tillits- valgte Anne Veflingstad og Harald Langstad. (Foto: Terje Evensen)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014