Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 29 FAKTA ....................... for dummies Innvandring 6 av 10 Av innvandrerne utenom Nor- den som kom til Norge i 2013, var 6 av 10 fra Europa. 2 av 10 kom fra Asia, og 1 av 7 fra Afrika. Kilde: Statistisk sentralbyrå 759 000 Per 1. januar 2014 bodde det om lag 759 000 personer med innvan- dringsbakgrunn i Norge. Av disse var det 633 000 som selv hadde inn- vandret, og 126 000 som var født i Norge med to innvandrerforeldre. 14,9 prosent Av en samlet folkemengde i Norge på 5,1 millioner mennesker, har 14,9 prosent innvandrerbakgrunn. 221 land I Norge bor det personer fra 221 forskjellige land og selvstyrte regioner. Polen Innvandrere fra Polen utgjør den største innvandrergruppen i Norge. Deretter følger innvandrere fra Sverige og Litauen. 20-40 år Innvandrere er yngre enn resten av befolkningen. Mer enn halvparten av innvandrerne i Norge er mellom 20 og 40 år, og bare 8 prosent er over 60 år. Oslo og Drammen Flest med innvandrerbakgrunn bor det i Oslo, der innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 31 prosent av befolkningen, og i Drammen, der de utgjør 26 prosent. 54 400 I 2013 kom det i alt 54 400 innvandrere til Norge fra land utenfor Norden. Arbeidsinn- vandring var den viktigste inn- vandringsgrunnen.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014