Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 43

24 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO TANKERANGLING Tore Kristensen, Ansvarlig redaktør Velferd (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) UTSYN DANMARK: Østeuropeere erstatter dansker Dansk arbeidsliv er i endring. I en rekke bransjer blir dansker i stigende grad erstat- tet av innvandrere fra Øst-Europa. Samtidig er det et skifte fra organisert til uorganisert arbeidskraft, ifølge en studie fra den danske tankesmia Cevea. – Med økende bruk av uorganisert ar- beidskraft risikerer vi et race mot bunnen, der det hele tiden handler om å gjøre det billigere med lav lønn og dårlige vilkår, sier analysesjef Jens Jonatan Steen i Cevea til Ugebrevet A4. Østeuropeernes inntog er særlig merkbart innen landbruk, rengjøring, hotell- og restau- rantbransjen og transport. INDUSTRILANDENE: Økonomisk krise rammer barna Tallet på fattige barn i den rike del av verden har økt med 2,6 millioner siden den økonomiske krisen satte inn i 2008. Det viser en ny rapport fra FNs barnefond, UNICEF. Rapporten tar for seg konsekvensene den økonomiske krisen har hatt for barn i 41 av verdens rikeste land. Barnefattigdommen har økt i 23 av de 41 landene rapporten tar for seg. I Irland, Kroatia, Latvia, Hellas og Island har økningen vært på mer enn 50 prosent. – Mange velstående land har opplevd et kraftig tilbakeskritt når det gjelder husstands- inntekt, og det vil ha langsiktige negative kon- sekvenser både for barn og for samfunnet de er en del av, sier Jeffrey O'Malley, som er leder for internasjonalt strategiarbeid i UNICEF. «Mens vi venter» Mens vi venter på at Mannen skal ramle ned direktesendt i alle kanaler venter vi på statsbudsjettet Det forhandles Mens vi venter sovner Magnus Carlsen og holder på å falle ut av stolen under det åttende partiet av sjakk-VM i Sotsji Det ender med remis Mens vi venter går statsbudsjettsforhandlingene på sakte-TV Det tautrekkes om gule, grønne blå og blåblå verdier Det endte med remis Mens vi venter på jula snegler salmeboka seg forbi minutt for minutt Mens vi venter på at alt skal bli så mye bedre blir Norge kåret til verdens beste land å bo i Mens vi venter

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014