Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 43

AKTUELLPROFIL VI MØTES I bibliotekbaren på Bristol og ender opp på akkurat samme plass der vi tidligere har intervjuet forgjengeren Ola Ødegaard. Tapernes Konge. Mannen som hadde en oppvekst du kan gråte blod av, preget av omsorgssvikt, fattigdom, overgrep og feilplassering på skole for evneveike. Mannen som reiste seg, mot alle odds, og brukte resten av sitt liv til å slåss for dem med tapt barndom og tapt skolegang. Stiftelsen Rettferd for taperne er Ødegaards livsverk. Nå skal han som er halvparten så gammel overta som generalsekretær. – Det er en utfordring å ta over etter Ola. Han er en institusjon og har gjort en uvur- derlig innsats. Jeg kan ikke, og skal ikke bli noen ny Ola Ødegaard, sier Slaathaug med trykk på hver stavelse. Noe av foreningens legitimitet var byg- get på Ola Ødeaards egen livserfaring. Slaathaug har en helt vanlig oppvekst i en vanlig middelklasse-familie. Moren jobbet på sentralbord, faren var lærer, så rektor og forsikringsmann. I dag er begge uføretryg- det. – Jeg vet noe om hvordan det er å gå fra arbeidsfør til ufør, hvordan det forandrer livet ditt. Og jeg har sett mennesker nær meg gå til grunne, sier han uten å ville utdype. TOR BERNHARD SLAATHAUG, Leder, Stiftelsen Rettferd for taperne 22 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO Som 13-åring sang Tor Bern- hard Slaathaug tenorstemmen i domkirkens guttekor i Tøns- berg. Nå skal 35-åringen bruke stemmen til å tale tapernes sak. Tapernes nye stemme

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014