Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 13 MØTEPLASS: – Formålet med jobbforalle.no er å skape en møteplass mellom arbeidsgivere med vilje til en raus og inkluderende rekrutte- ring og mennesker som møter utfordringer når de søker jobb gjennom vanlige kanaler, sier Velferd-redaktør Tore Kristensen. – Ved årtusenskiftet var det mange kom- mersielle aktører som ville bygge omdøm- me gjennom å ha en god miljøprofil. I dag er det vel ingen seriøse aktører som ikke vil ha en god miljøprofil. Så kom en ny trend, nemlig det å ta sitt sosiale samfunnsansvar, sier Kristensen. Både i næringslivet og i politikken er det en økende bevissthet om viktigheten av en raus og inkluderende rekruttering, konstaterer han. – Dette ble manifestert gjennom nytt- årstalen til statsminister Erna Solberg, der hun oppfordret til å ansette folk med «hull i CV-en». Vi har tatt henne på ordet, og har merket oss at også Kristin Skogen Lund i NHO har et stort engasjement på dette om- rådet. Vi håper at både politikerne og par- tene i arbeidslivet vil støtte dette initiativet som går til kjernen i den politisk vedtatte «arbeidslinja». Møteplass for inkludering Profilér ledige stillinger på Norges nye stillingsmarked for å fremme et inkluderende arbeidsliv – jobbforalle.no. Stillingsmarkedet skal være en møteplass mellom personer som møter utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar med en åpen og inkluderende rekruttering. Nytt stillingsmarked for et inkluderende arbeidsliv ble lansert i november 2014.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014