Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 43

UTGAVE 8/2014 - ISSN 0809-5302 Utgiver: Stiftelsen Sosial Trygd Styret i stiftelsen: Alf Sandve, prosjektleder, Tyrilistiftelsen (styreleder), Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver, Norges Blindeforbund • Lise Fjeldvik, seniorrådgiver, Nav Hjelpemidler og tilrettelegging • Elisabeth Erlandsen, daglig leder, AS Varbas Redaksjonens adresse: Torggata 10, 0181 Oslo Tlf: 22 85 07 70 www.velferd.no Ansvarlig redaktør: Tore Kristensen 922 311 73 [email protected] Trykkansvarlig: Polinor AS Journalister: Elisabeth Arnet 971 22 134 [email protected] Øivind Fjeldstad 91 19 80 06 [email protected] Velferds redaksjonsråd: Thorgeir Hernes, avd. dir. NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet • Tone Alm Andreassen, forskningsleder for Helse, omsorg og velferd, HiOA • Steinar Kristiansen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd, Avd. for velferd og samfunnsutvikling• Bashe Musse, spesial- konsulent, Velferdsetaten, Oslo kommune • Bjørg Karin Bjåland Buttedahl, kommunika- sjonssjef, IMDi • Johanna Engen, styreleder, Velferdsalliansen Lay-out: Henning Smogeli 900 38 014 [email protected] Fotograf: Werner Juvik 900 23 050 Forsidefoto: Werner Juvik Ville rekruttere funksjonshemmede – ingen fikk jobb 14 VELFERD | NR 8-2014 UTGIVER REDAKSJON 2 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO 6 Jobbhåp for seniorer 22 Tapernes nye stemme INNHOLD (Foto: Werner Juvik) (Foto: Werner Juvik) (Illustrasjon: Shutterstock) Kort nytt .................................................................. 4 HOVEDSAKEN: Nye bemanningsbyråer etterspør erfaring: Jobbhåp for seniorer ............. 6 Flere seniorer vil jobbe lenger ............................. 11 Velferd har lansert nytt stillingsmarked: – En portal for et rausere arbeidsliv ..................... 12 Mislykket rekrutteringsprosjekt i Spekter-regi: Ingen funksjonshemmede fikk jobb ................... 14 Ekskludert! .............................................................. 17 KRONIKK: Hilde Dalen og Sidsel Therese Natland: Sammen om de nye og bedre løsningene? ...... 18 Opplæring kan hindre utstøting .......................... 20 AKTUELL PROFIL: Tor Bernhard Slaathaug: Tapernes nye stemme .......................................... 22 TANKERANGLING: Tore Kristensen .............................. 24 Utsyn ........................................................................ 24 VELFERDKOMMENTAREN: Ada Ingrid Engebrigtsen: På en god måte ...................................................... 26 Høyre vil bli arbeidspartiet ................................... 28 Innvandring for dummies ..................................... 29 Tillitsvalgte i Nav boikotter ny IA-avtale ............ 30 TRYGDERETT: Siri Øvstebø: Anne og Herman ble fratatt rettigheter fordi Nav ikke forstod loven .. 32 Psykologisk førstehjelp på timeplanen ............... 38 DEBATT: Anne Glømmen: «...fattige arbeider bedre hvis de blir fattigere...» .............................. 40 Jakter på den rauseste sjefen ............................... 41 FRA ORD TIL HANDLING: Mentorprogram holder unge og gamle i jobb ... 43

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014