Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 43

MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 103 • utgave 8/2014 www.velferd.no Opplæring mot utstøting | 20 Entreprenørskap og innovasjon | 18 Ny jobbportal – jobbforalle.no | 12 Nye bemanningsbyråer etterspør erfaring: Jobbhåp for seniorer Side 6-10

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014