Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 43

34 NR 7-2014 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT Råd til flinke piker «Husarbeidet tar au pairen seg av.» Høyres Nikolai Astrup forklarer kvinner hvordan de kan unngå å slite seg ut The comeback kid «Jeg må jo si, uten å skryte, at jeg er blitt gammel.» Thorvald Stoltenberg forteller at han er godt kvalifisert for et comeback i politikken Enkelt budskap «Du burde reise deg opp av rullestolen din og arve litt mer.» Budskapet i regjeringens forslag til statsbudsjett er lett å forstå, forklarer Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne Leveringsdyktig regjering «Det kunne høres ut som om Erna Solberg ikke leder en regjering, men et budfirma.» Skryt om at 'regjeringen leverer' kan gi et feil inntrykk, konstaterer kommentator Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv Multikultur på vestkanten «Mine leopardstøvletter passer ikke alltid inn, for å si det sånn.» Det kulturelle mangfoldet er stort i Ullevål Hageby, forsikrer Se & Hør- redaktør Ellen Arnstad Næringslivsfokus «Det er ikke optimalisende tiltak, med fokus på de rette prosjektene.» NHO-president Tore Ulstein anklager politikere for mangel på optimaliserende fokus Næringslivsvin «Vi legger ikke skjul på at det finnes svin i nærings- livsskogen.» Virkedirektør Vibeke Hammer Madsen avslører næringslivets mørke sider ORDIFARTA Bedrifter tar samfunnsansvar: Stor vilje til inkludering, men misnøye med Nav Arbeidsgivere viser stor vilje til å inkludere mennesker som står uten- for arbeidslivet, men mange er misfornøyd med oppfølgingen fra Nav. Det kommer fram i Virkemålet 2014, hovedorganisasjonen Virkes årlige arbeidslivsundersøkelse. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD Norske bedrifter viser stor vilje til å ta samfunnsansvar, viser Virkemålet 2014, en spørreundersøkelse blant nesten 2000 arbeidsgivere og like mange arbeidstakere. Nesten seks av ti virksomheter støt- ter gode formål i lokalmiljøet, mens hver tredje jobber med miljøforbedringer. Mer enn halvparten har tatt inn personer på praksisplass eller utprøving fra Nav. Nesten hver tredje tilbyr læreplass og like mange har et samarbeid med skoler og utdanningssystem på andre måter, viser undersøkelsen. Samtidig som viljen er stor til å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet, opplever mange arbeidsgivere det som risikofylt å ta i mot personer fra Nav-systemet. Én av seks arbeidsgivere oppgir at de ikke fikk den oppfølgingen fra Nav som de hadde behov for når de tok imot personer på praksisplass. Det er særlig små virksomheter som er misfornøyd med oppfølgingen fra Nav, går det fram av Virkemålet 2014. Etikk og butikk Bedriftene har både etiske og økonomiske beveggrunner for å ta samfunnsansvar. Mer enn fire av ti begrunner sitt engasjement med at det er moralsk riktig. Tre av ti mener det gir bedret omdømme og at det har en positiv markedsføringsverdi. Forventninger blant de ansatte spiller også inn. Rundt halvparten av arbeidstakerne øsker at virksomheten de jobber i tar større sosialt ansvar. Stort er godt Størrelsen på bedriften har betydning for graden av samfunnsansvar. De beste finner man i stor grad blant virksomheter med mer enn 50 ansatte, og ofte innen bransjer som helse- og sosialtjenester, industri, kraft og oljeutvinning, overnatting og servering, og handelsvirksomheter. OSLO HENGER ETTER: Oslo- bedrifter er dårligst på samfunnsansvar. – Det viser hvor viktig det er å få på plass gode tiltak for de små og mellomstore virksomhetene som det er så mange av i området, sa Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen da Virkemålet 2014 ble lagt fr

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014