Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 7-2014 11 FAKTA Kvalifiseringsprogrammet for dummies 4 av 10 Av dem som avsluttet programmet fra januar 2013 til august 2014 gikk fire av ti over i jobb eller utdanning. November 2007 Kvalifiseringsprogrammet ble innført i november 2007 for å fremme over- gangen til arbeid og aktivitet for mennesker som står langt unna arbeidslivet. Mange i målgruppen er langtidsmottakere av sosialhjelp. Finnmark og Oslo Andelen unge deltakere varierer fra fylke til fylke. I Finnmark var 40 prosent av deltakerne under 25 år i august 2014, mens andelen unge i Oslo bare var på fire prosent. 27 000 Fra starten og fram til august 2014 har i alt 27 000 personer deltatt i kvalifiseringsprogrammet. 5 450 Per august 2014 var det om lag 5 420 deltakere i programmet. Ett år Kvalifiseringsprogrammet er individuelt utformet og på full tid. Det kan gis for inntil ett år, men kan for- lenges etter ny vurdering. 176 740 kroner Deltakere i programmet får en kvalifiseringsstønad på to ganger folke- trygdens grunnbeløp (G), for tiden 176 740 kroner i året. Deltakere under 25 år får 2/3 stønad. Kilde: Nav | Se også Velferdkommentaren på side 26-27

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014