Velferd

Utgave 7 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/405472

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 43

MAGASINET Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse • Årgang 103 • utgave 7/2014 www.velferd.no For gammel for arbeidslivet? | 20 Trygderetten opphevet Nav-avslag | 32 Lykkes på Ikea | 38 Side 6-10 Attføring på PS:hotell: Sjekker Hirsi inn i arbeidslivet

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 7 2014