SKIsport

Utgave 6 2014

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/402679

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 83

16 • SKIsport 06/14 SKISPORTRETTET • TIRIL KAMPENHAUG ECKHOFF På vei til å bli voksen Det er ikke hver dag en journalist blir møtt i døren av en olympisk mester i trusa, men besøker man Tiril Kampenhaug Eckhoff kan det skje. TEKST: FRANK SK AUFEL ARVTAGEREN: Mange regner Tiril Kampenhaug Eckhoff som arvtageren etter Tora Berger, en rolle hun selv ikke er komfortabel med. FOTO: AP PHOTO, DANA FELIPE

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of SKIsport - Utgave 6 2014