Pedlex

Matematikkvansker. Metode og teori.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/311160

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 49

3 + 3 + 5 + 7 + 12 = 30 30: 5 = 6 5 2 3 3 = 1 5% av 120: 120 • 5 = 6 100 Omkrets: 2 π r = 2 • π • 3 cm = 10 cm = 2 • 3,14 • 3 cm = 18,84 cm2 π r 3 cm 2 π r ? A = g . h 2 5 2 5 2 3 3 3 = 1 2x 3 3 = 4 g h 30:5 = 6 30:5 = 6 3 cm 2 π r 5% 5% av 120 av 120 + x 2 A = g . h 2 g h 3 + 3 + 5 + 7 + 12 = 30 30: 5 = 6 5 2 3 3 = 1 5% av 120: 120 • 5 = 6 100 Omkrets: 2 π r = 2 • π • 3 cm = 10 cm = 2 • 3,14 • 3 cm = 18,84 cm2 π r 3 cm 2 π r ? A = g . h 2 5 2 5 2 3 3 3 = 1 2x 3 3 = 4 g h 30:5 = 6 30:5 = 6 3 cm 2 π r 5% 5% av 120 av 120 + x 2 A = g . h 2 g h Matematikkvansker Metode og teori Metodeheftet belyser sentral teori om matematikkvansker og presenterer eksempler på under- visningsopplegg. Både metode og teori dekker hele grunnopp- læringen; fra barnetrinnet til videregående opplæring. 1.–10. årstrinn barnehage, grunnskole videregående opplæring, fagopplæring i bedrift voksenopplæring 1.–10. årstrinn 1.–7. årstrinn PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Telefon: 23 35 47 00 Telefaks: 23 35 47 01 E-post: [email protected] www.lex.no

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Pedlex - Matematikkvansker. Metode og teori.