Pedlex

Skoleledelse i praksis

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/293343

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 175

© PEDLEX Norsk Skoleinformasjon 2013 1. utgave Grafisk design: Tori Falch Boka er satt med: Frutiger light 10/13 pkt. Fargefoto: Casper Kongstein Sort/hvitt foto: Side 18: Hvalbye / Norsk Folkemuseum og ukjent / Oslo byarkiv Side 82: Leif Ørnelund / Oslo Museum Side 126: Leif Ørnelund / Oslo Museum og ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Omslagsfoto farger: Casper Kongstein Omslagsfoto sort/hvitt: Ragnar Johnsen / Oslo Museum og ukjent / Oslo byarkiv Trykk: Scanprint as, Viby ISBN: 978-82-7841-794-2 Det må ikke kopieres fra dette heftet i strid med åndsverkloven. PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Teatergata 1, postboks 6611 St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon: 23 35 47 00 [email protected] www.lex.no

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Pedlex - Skoleledelse i praksis