Høgskulen på Vestlandet

HiSF

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/265366

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 51

Læremesteren AMBIVALENS-SLALÅM Rollespill: Intense samtaler summer rundt bordene. Alkoholikere og storrøykere skal få hjelp til å frigjøre seg fra lastene sine. Inger Johanne Solheim sklir mellom gruppene. Stopper, lytter, setter seg ned for å høre hvordan det går. Synes klienten at hun har fått hjelp? Hva med sosionomen – har samtalen mellom de to ført noe sted? Observatøren, som bare har lyttet til dialogen, forteller sin versjon. Sosionomstudentene sitter i grupper på tre og kjører «ambivalensslalåm», endringsfokusert rådgiving i praksis. Klientene ønsker å slutte å røyke, de sliter med alkohol eller andre rusmidler. – Hva vil du savne hvis du slutter å røyke? – Belønningen. Pausene. Det sosiale. – Hva er bra med situasjonen din nå? – Bra spørsmål, kommenterer Inger Johanne og sklir videre til neste gruppe. En god formidler. Selv er Inger Johanne klinisk sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Ved siden av undervisningen arbeider hun ved Indre Sogn Psykiatrisenter. Det gjør at hun lettere forstår hva studentene sliter med å skjønne. Hun får heller ikke til alt. Det hender hun dummer seg ut, og hun er ikke redd for å fortelle det. Det merkes at Inger Johanne har både lang og bred erfaring, og at hun fremdeles praktiserer yrket. Hun er oppdatert. Det gjør at hun også har mange gode eksempler fra jobben. – Er det lurt å notere underveis i samtalen? spør en student. – Det er ulike meninger om det. Meningene om Inger Johanne er samstemte. – Hun er flink til å formidle tørt og teoretisk stoff på en levende og forståelig måte. En dyktig veileder som gjør at vi greier å reflektere selv. KOKRETISER! Rollespill er en viktig del av undervisningen. Det hjelper ikke med all verdens teorier dersom man ikke greier å sette dem ut i praksis. – Det er først i møtet med klienten at man kan bruke og tilpasse teoriene. Av og til flyter ulike teorier sammen og blir til et godt redskap overfor akkurat dette mennesket, sier Inger Johanne i plenum. Sosialt arbeid er et anvendt fag. Hva gjør vi for eksempel om noen blir sint på oss? – Konkretiser! forlanger hun, og lar aldri studentene slippe unna med svevende formuleringer. Samtidig krever hun ikke det umulige. – Husk at jeg har holdt på med endringsfokusert rådgiving i årevis, dere i kun tolv timer. Øv dere på kjærester, på venner og foreldre. Takk for i dag. Studentene strømmer ut døra og hjem for å praktisere ambivalensslalåm – på kjærester, venner og familie. FAKTA Inger Johanne Solheim Alder: 60 Studium: Bachelor i sosialt arbeid Frå: Molde/Ålesund/ Sogndal Hvorfor HiSF: Bodde i Leikanger Sogndal med ett ord: Variert Alltid i skolesekken: Mat og bøker Skolevegen: 13 minutt til jobb, 17 minutt hjem (til fots) Fjord eller fjell: Fjell

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - HiSF