Høgskulen på Vestlandet

HiSF

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/265366

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 51

STUDENTANE 59 % kvinner og 41 % menn starta ved HiSF i 2013 2 av 3 studentar er førsteprioritetssøkjarar Kvar er studentane frå? 35 % Sogn og Fjordane 24 % Hordaland 9 % Buskerud og Oppland 7 % Oslo og Akershus 5 % Møre og Romsdal 5 % Rogaland 15 % Resten av landet Aldersgruppe Prosent 19-20 --------- 42,2 21-25 ---------- 44,4 26-30 ----------- 7,1 31-35 ----------- 2,1 36-40 ------------ 1,6 41-50 ------------ 2,3 51+ ------------- 0,2

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Høgskulen på Vestlandet - HiSF