Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 66 of 73

Sjekkliste «når det butter» n Er forventningene tydelige nok for eleven? n Er det mulig å tilrettelegge mer fra lærernes side for at eleven skal mestre forventningene? n Er det mulig å samarbeide mer med eleven oftere eller mer detaljert? n Er det mulig å trekke foreldrene mer aktivt med i prosessen? n Er det mulig å trekke flere eller andre voksne ved skolen inn i et samarbeid rundt eleven, for eksempel ansatte i SFO, vaktmester eller sosiallærer? Skoleledelsen Klasseregler Lærernes felles praksis og rutiner Individuell elevtiltak/ Elevsamtaler Foreldresamarbeid Positiv kommunikasjon 66 Positiv kommunikasjon n Lærerne har fokus på støttende, positiv kommunikasjon i elevgruppa: –Beskjeder og instruksjoner bør gis i tre ledd: 1. Skaff felles fokus i elevgruppa. 2. Gi korte, klare beskjeder muntlig og/eller skriftlig. 3. Sjekk ut forståelsen av beskjeden. –Gi oppmerksomhet til og benevn ønsket atferd. –Start aktiviteten på nytt og påminn regelen når tre eller flere elever «bommer». –Gi tilbakemelding om hva som har gått bra (og hva som kan øves mer på i neste økt). –Gi positive tilbakemeldinger fra andre lærere til gruppa og til enkeltelever. n Lærene har fokus på å dele positiv framgang og gode erfaringer med hverandre på team møter og bruker sjekklisten nedenfor hvis gruppa eller enkeltelever utfordrer.

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?