Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 65 of 73

–Ta direkte kontakt med foreldre som ikke møter på foreldremøtet og gi informasjon muntlig. Det sikrer at du også får direkte tilbakemelding fra foreldre som er nyttig i framtidig samarbeid rundt eleven. n Ved informasjon til hjemmet, bruk 3:1-regelen: For hver utfordring/regelbrudd som informeres om til foreldrene, må læreren presentere to– tre tiltak skolen har valgt for å møte utfordringen n Når en elev øver på å ta gode valg, så forstørr ørsmå framskritt og vektlegg disse i kontakt med hjemmet. «Catch the child being good» – og ring hjem! Skoleledelsen Elevsamtalen n Støttende, positiv samtale en–til–en når elever trenger hjelp for å mestre kjøreregler. n Fokus på en ting av gangen. n Tydeliggjør at det er din jobb å hjelpe eleven hvis du ser at han/hun strever med noe. n Bruk informasjon som for eksempel «jeg har lagt merke til at …» eller ta utgangspunkt i en bestemt situasjon. Tydeliggjør at du synes det er synd at eleven bommet, og spør hva som skal til for at det skal gå bra neste gang. Ha fokus på hvilken hjelp eleven trenger av deg for å få det til. n La eleven få tid til å tenke seg om, og lytt til elevens perspektiv uten innvendinger eller motsigelser. n Finn fram til ett eller to tiltak i samarbeid med eleven som kan hjelpe eleven å mestre kjøreregelen. Det kan være en ekstra påmin ning i forkant, bruk av symbol- eller farge kort, stå nærmere eleven, gå ved siden av eleven osv. n Uttrykk at du er spent på å se hvordan det går og at du vil ha en ny samtale snart for å sjekke om tiltaket dere kom fram til var ok. n Gi eleven rask og positiv respons så fort du ser at eleven tar et godt valg eller prøver å gjøre en innsats. Uansett hvor ørliten framgangen er bør den vektes og forstørres slik at eleven ser hvilken atferd som ønskes. Klasseregler Lærernes felles praksis og rutiner Individuell elevtiltak/ Elevsamtaler Foreldresamarbeid Positiv kommunikasjon 65

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?