Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 64 of 73

Skoleledelsen Klasseregler Lærernes felles praksis og rutiner Individuell elevtiltak/ Elevsamtaler Foreldresamarbeid Positiv kommunikasjon Skoleledelsen Lærernes felles praksis og rutiner Klasseregler Individuell elevtiltak/ Elevsamtaler Foreldresamarbeid Positiv kommunikasjon Skoleledelsen Klasseregler Individuell elevtiltak/ Elevsamtaler Lærernes felles praksis og rutiner Foreldresamarbeid Positiv kommunikasjon 64 Klasseregler n Samle inn elevinnspill i starten av hvert skole- år (svar på to spørsmål). n Utforme tre til seks positive kjøreregler («vi skal-regler») som dekker områdene sosialt samvær, arbeidsro og orden. n Innøving av ferdigheter for en og en regel og bruk av tipsark støtter elevene i å ta gode valg. n Instruksjon, påminning av regler og gjennom gang av gode tips må gjøres i forkant av alle læringssituasjoner. n På ungdomstrinnet bør elevene få anledning til en øveperiode før anmerkninger teller. Bruk av elevsamtale og foreldresamarbeid kan fungere som tydelige konsekvenser når elever strever eller tar dårlige valg. Lærernes felles praksis og rutiner n Lærerne skriftliggjør egne forventninger og ønsker for undervisningssituasjonen. n Lærerne enes om felles praksis, og skriftlig- gjør rutiner for fem områder: –Oversikt over de fysiske rammene (klasserom, bøker, utstyr, garderobe, gang). –Oppstart av dag og timer. –Overgang i timer og mellom timer. –Avslutning av timer og av dagen. –Forventninger til sosial atferd på alle arenaer med løsere struktur (gang, garderober, friminutt, kantine, skoleturer og liknende). Foreldresamarbeid n Foreldrene er skolens og lærernes samarbeids- partnere. n I starten av skoleåret: –Innkall foreldrekontaktene i forkant av foreldremøtet og sett agenda i samarbeid med dem. –På første foreldremøte bør du informere om hvordan du vil jobbe for at elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Tillat innspill fra foreldrene. –Gjør det klart at du ønsker lav terskel for kontakt med foreldrene i samarbeid rundt eleven og forvent at foreldrene også gjør det.

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?