Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 73

DEL 1 Innføring Bakgrunnen for å skrive heftet At skoler er raske med å melde behov for ekstern støtte i endringsarbeid, er en tendens som er blitt tydeligere med årene. Det kan handle om et generelt økt fokus på sammenhengen mellom læringsmiljø og læringsresultater, men også at skolene selv ser nødvendigheten av å håndtere utfordringer og utbedre elevenes læringsmiljø. Skolen blir til tider stilt overfor utfordrende elevgrupper eller enkeltelever som fordrer at vi yter maksimalt i vår profesjonelle pedagogiske rolle. Det kan være en krevende oppgave hvis enten lærerne opplever å stå alene med utfordringene, eller hvis tid til refleksjon og samarbeid ikke blir prioritert. Uro i skolen – tendenser I en hektisk skolehverdag har læreren mange hensyn og behov å ivareta. Læreren skal snakke med elever, informere kolleger, forberede timer og utstyr, forberede møter og ha foreldrekontakt etter undervisningstid. Lærerne opplever at mange «tidstyver» stjeler overskudd og oversikt. Tidstyver kan være alt fra kontekstuelle forhold som uegnede eller rotete undervisningsrom, datatrøbbel, manglende bøker og utstyr, eller fraværende lærerressurser (spesiallærere, vikarer og lignende). Tidstyvene kan også bestå av mer relasjonelle faktorer som 6

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?