Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 73

Eksempel fra 6. trinn Uro og konflikter i guttegruppe «I sitt femte år som lærer overtok Simen klasse 6B ved skolestart. Etter noen hektiske uker hvor han jobbet med å bli kjent med elevene, syntes han at uro, prating og kverulering i økende grad preget mye av undervisningen. En gruppe på fem–seks gutter sto for mye av bråket. Simen opplevde ofte at disse guttene kom med negative kommentarer til opplegget han presenterte, og at de kommenterte og lo av andre elever i timene. Han registrerte også en del forsentkomming fra friminutt og merket at mye tid i starten av timer gikk med på å rydde opp i konflikter. Ofte involverte konfliktene også andre gutter på trinnet. Som regel dreide det seg om uenigheter på fotballbanen som resulterte i stygg ordveksling eller i slåssing. Både Simen og de andre kontaktlærerne på 6. trinn ønsket å endre den negative utviklingen. Hvordan dette skulle gjøres, var de uenige i. Fram til høstferien imøtekom lærerne utfordringene på hver sin måte.» Tiltak læreren har iverksatt –Skrive navn på tavla når elevene kom for sent til timen. –Registrere forsentkomming og sende melding til foresatte. –Samtale med eleven på gangen eller sende elev til rektor for samtale når undervisningen ble forstyrret eller stygt språk ble benyttet. –Ringe eller sende e-post hjem til foresatte når elever forstyrret undervisningen, bannet eller sa stygge ord til medelever. –Fradrag av belønning til klassen, som for eksempel å se film, gå på skøytebanen, eller at opptjente stjerner på tavla ble visket ut. Situasjon nå Simen opplevde ingen markant bedring med tiltakene han hadde prøvd ut, tvert imot var både han og elevene mer slitne og oppgitte av den negative kulturen. Særlig merket Simen at relasjonen hans til en av guttene var blitt veldig vanskelig i løpet av høsten. Da skøyteturen som flere av guttene hadde gledet seg til ble avlyst på grunn av en alvorlig konflikt i et friminutt, oppsto det stor misnøye både hos elever og foreldre. Foreldrekontakten formidlet at flere foreldre var sinte over stadige negative meldinger fra læreren og over sanksjonen som ble iverksatt. Samtidig var enkelte foreldre bekymret for den tøffe tonen blant guttene, og ville vite hva skolen gjorde for å stoppe den negative stemningen. Simen var sliten og maktet ikke å finne en klar retning på arbeidet med å snu den negative trenden. Han fant heller ikke en mer samarbeidende form med hjemmene eller de andre lærerne. Han henvendte seg til ledelsen ved skolen og ba om å få snakke om situasjonen. 33

Articles in this issue

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?