Pedlex

Uro i skolen - hva gjør vi?

Uro i skolen - hva gjør vi? Her får du praktiske eksempler på strategier for å skape og gjenopprette ro og et godt læringsmiljø i klassen.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/250372

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 73

Inger Bergkastet Heidi Amundsen METODE Synne Bertnes Skjæret 1.–10. trinn Uro i skolen – hva gjør vi? Uro og «tidstyver» i skolen gir dårlige læringsvilkår Boka gir praktiske eksempler på strategier for å gjenopprette et godt læringsmiljø i klassen. Tiltakene kan like gjerne brukes i «fredstid» for å unngå uro, uorden og utvikling av negative relasjoner. nHvordan formidle skolens forventninger til elevene? nHvordan kan skolen hjelpe hver enkelt elev til å mestre forventningene? nHvordan få foreldrene med på et samarbeid til beste for elevens utvikling? nHvordan kan lærerne ved felles praksis sluse elevene inn i de gode valgene? Vi håper å inspirere til refleksjon rundt pedagogisk praksis. Gjennom systematisk arbeid er endring mulig! Boka gir lærere og skoleledere noen gode verktøy for å skape trygge og stimulerende læringsmiljøer. Dette er en viktig forutsetning for læring og utvikling. Å skape ro, orden og trygge elevmiljø bidrar til å nå målet om tilpasset opplæring. KLASSELEDELSE · EFFEKTIVE TILTAK · LÆRINGSMILJØ Heftet er skrevet på bakgrunn av erfaringer som Majorstuteamet har gjort med systemarbeid og veiledning i osloskolen de siste ti årene. PEDLEX Pedlex Norsk Skoleinformasjon Telefon: 23 35 47 00 Telefaks: 23 35 47 01 E-post: [email protected] www.lex.no – hva gjør vi?

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Pedlex - Uro i skolen - hva gjør vi?