Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 30 of 35

Ingrid Grimsmo Jørgensen, pedagog, Høgskolen i Innlandet – Lillehammer Sosial kompetanse hos barn er mer enn høflighet og folkeskikk. I stedet handler det like mye om å lære barna å sette ord på følelser, og om å oppmuntre og gi oppmerksomhet til de positive samhandlingene man ønsker av barna. Hjem og Skole 1/2020 31 – Dette er en viktig kompetanse som gjør at de kan fungere godt sammen med andre mennesker gjennom hele livet, sier pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer. Hun påpeker at det i konflikter ikke er en som har rett og en som tar feil, men to parter som prøver så godt de kan å få dekket behovene sine. Derfor må vi lære barn og unge å uttrykke hva de har behov for og samti- dig kunne lytte til hva andre trenger. – Det gir god mestringsfølelse å kunne håndtere kon- flikter selv, og med god veiledning fra voksne kan de få til mye på egenhånd. Vi som er voksne kan avvente litt og se an før vi griper inn, forteller Grimsmo, og utdyper: – Klarer unge å løse konflikten på egenhånd, er det det aller beste. Hvis vi stiller oss som dommere og tar bort barn og unges konflikter ved å avgjøre hvem som har rett og hvem som tar feil, tar vi fra dem muligheten til å lære å gjøre det selv. Vær en tilstedeværende voksen Det er likevel viktig at vi som voksne følger med og melder oss på når temperaturen blir for høy. Om barna får holde på med konflikten lenge uten oppsyn, kan den lett eskalere og bli uhåndterlig for dem. De kan velge å krenke, mobbe, trakassere eller bruke vold i samspill med andre. – Da må voksne gripe inn umiddelbart. Begynner barn å slåss må vi hjelpe dem med å roe gemyttene, for da har sinnet blitt så overveldende at de ikke klarer å tenke klart. Det kan ta litt tid, men når temperaturen begynner å komme tilbake til normalen, kan vi veilede barna til å fortelle hva de selv har behov for, uten å anklage den andre, og samtidig lære dem å lytte til hverandre, forklarer Grimsmo. Hun er opptatt av at barn og unge etter en konflikt bør veiledes i å beskrive hva de tror den andre mener og føler. Som voksne må vi lære barna å utvikle evnen til mentalisering. En slik evne hos oss mennesker styrer navigeringen i eget og andres sinn. – Et dårlig følelsesmessig kompass kan føre til misforståelser og flokete følelser. Å lære av konfliktfylte situasjoner er derfor svært viktig når barn skal utvikle et godt kompass i samspill med andre barn, sier Grimsmo, og legger til: – Dette har blant annet med empati å gjøre – en komplisert og viktig egenskap som kan trenes. Altfor ofte får barn skylden for konflikter, uenigheter eller krangling. Å skape et trygt og godt samarbeidsklima mellom barna er alltid voksnes ansvar. Godt sosial samspill Ingvild Hogstad Vestmoen jobber som lærer ved Bogstad skole. Hun erfarer at det å lære barna konflikthåndtering tidlig styrker dem sosialt. Barna vil kunne håndtere situasjoner de selv kommer opp i, og det vil gjøre dem tryggere i skolehverdagen. – Når barn klarer å løse opp i konflikter selv, vil det nok gjøre det lettere for dem å leke videre og legge konfliktene bak seg. Jeg opplever også at disse barna er trygge for andre barn å leke med. De oppleves som gode klassekamerater og lekekamerater, forteller Vestmoen, og utdyper: – Ikke minst vil de for yngre barn oppleves som gode forbilder, og være hjelpsomme når det

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020