Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 35

S m å- s t o f f 4 1/2020 Hjem og Skole FUGs fem råd: Senk skuldrene – gjør så godt du kan! Både foreldre og lærere står foran annerledes og krevende uker fremover. Vi vet lærere over hele landet står på og har forberedt gode opplegg til hjemmeundervisning. Her har vi noen tips til foreldre. Det viktigste: senk skuldrene og gjør så godt du kan! 1. Skap ro og rammer • Ha et lite familiemøte og forklar hvorfor vi må ha hjemmeskole nå. • Forklar hva dugnad er. Forklar hva korona er. Vi anbefaler å se barnas pressekonferanse sammen med barnet, der statsminister Erna Solberg svarer på alle mulige spørsmål fra barn. • Hjelp barnet i gang med skoledagen. • Snakk positivt om det å ha skole hjemme. • Følg skolens opplegg – lag en enkel dagsplan. • Senk skuldrene, gjør så godt du kan! Ikke prøv å være en perfekt forelder! 2. Ta pauser – gå ut • Husk å ta små pauser sammen. • Gå ut en tur – kanskje lufte hunden? • Spis og eventuelt lag lunsjen sammen hvis ikke klassen skal ha felles gruppechat/lunsjopplegg. • Snakk sammen om dagen så langt. 3. Snakk med læreren • Spør læreren hvis det er ting du lurer på eller ikke får til. • Gi tilbakemelding på gode eller mindre gode opplegg. Lærerne må få prøve og feile. • Snakk med kontaktlæreren hvis barnet trenger ekstra tilrettelagt opplegg. 4. Snakk med barnet • Spør hvordan det har gått i dag. • Forklar at barnet kan få prate eller spille online med klassekompiser etter skolen. Eller kanskje møte en venn (men husk: en meters avstand). • Forklar på ny og berolige hvis det er nødvendig. • Spør om lekser og oppgaver. 5. Kontakt andre foreldre og naboer • Ring, skype eller chat med andre foreldre og barn i klassen. • Støtt og oppmuntre hverandre! • Ring foreldre som kanskje ikke er på nett. Prøv å hjelpe. • Har du det vanskelig, eller tror andre barn og familier har det vanskelig, kontakt Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111 (døgnåpent). Røde Kors-tilbudet Kors på Halsen, tlf. 800 33 21, for barn og unge kan også tilby hjelp og råd på mail, chat eller telefon. • Husk å vaske hender, bruke «hostearm» og hold avstand! Kilde: fug.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020