Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 35

Hjem og Skole 1/2020 29 I utgangspunktet er jo dette en ikke-seksualisert arena. Befølingen skjer ofte plutselig. I forbifarten, og uten at den som utsettes kan verge seg mot det, sier Stefansen. Hun forteller at slike handlinger er framvisende i den forstand at det dreier seg om å presentere seg som en bestemt type gutt. Ofte handler det lite om romantisk eller seksuell interesse i akkurat den jenta, men om å vise seg frem og være tøff. – Andre seksuelle krenkelser skjer mer i det skjulte, selvfølgelig. Her vil det være et bredt spekter, fra sek- suelle interaksjoner som i utgangspunktet var frivillige og ønsket, og som utviklet seg til noe mørkere – til et overgrep, rene overfall og bruk av vold for å få sin vilje gjennom, forteller Stefansen. Tilstedeværende voksne Storsveen er opptatt av at foreldre må engasjere seg i større grad, og at de må flytte fokus fra dem som deler nakenbilder til dem som sprer dem: – Snakk med barnet ditt om at det ikke er lov å dele videre bilder av andre uten deres samtykke. Det kan i så fall havne på rullebladet, og føre til at man kanskje ikke får den jobben man ønsker seg senere i livet, råder hun. Politiets Nettpatrulje opplever det som en utfordring å få barn til å forstå at ansvaret ligger hos dem som har videresendt bildet, og ikke den som opprinnelig har delt bildet. Unge må få i ryggraden at det er lov å si nei, at det er lurt å være både kresen og kritisk, og at det også er helt normalt å ikke dele intime bilder og filmer av seg selv. – Barn og unge bør tidlig lære om både hvilke rettigheter og forpliktelser de har på nett. Vi voksne må ikke være så redde for å være moraliserende at vi ikke tør å snakke tydelig nok om hva som er smart og ikke, sier Storsveen. RÅD • Mange unge opplever at spørsmål om seksual- itet og utprøving er ikke-temaer hos voksne. Det igjen kan føre til at mange barn og unge ikke forteller at de har delt nakenbilder på nett. • Vi opplever at når ungdom tar kontakt med oss, har de sittet alene med problemet over lang tid fordi de føler at de har gjort noe galt. Vi må sørge for at vi ikke setter oss i en situasjon der de unge ikke kommer til oss når de har problemer. Da får vi gjort veldig lite. • Det handler også om å styrke den digitale kompe tansen både hos fagpersonell som har barn som fagfelt, hos foreldre, hos de unge selv og ikke minst økt kompetanse under utdanning på Høgskoler, deriblant Politihøgskolen. Kilde: Anne Katrin Storsveen, Fagleder Politiets Nettpatrulje Oslo Ungdom i dag er blitt mer bevisste, og de snakker om dette heller med en venn om det de blitt utsatt for. Undersøkelser viser at de i svært liten grad snakker med voksne eller foreldre om dette. Anne Katrin Storsveen, Fagleder Politiets Nettpatrulje Oslo

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020