Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 35

Hjem og Skole 1/2020 3 26 Ta seksuelle krenkelser mot ungdom på alvor! 30 Lær barna konflikthåndtering Gode tips og spilleregler 34 JANNS spalte Hjem og Skole hjemogskole.no 35. årgang Redaktør Kristin Green Nicolaysen [email protected] Telefon: 23 35 46 86 Grafisk design Nicholas With Forsidefoto Casper Kongstein Trykk 07 Media ISSN 0801–082X · © 2020 Abonnement Tre utgaver årlig à 36 sider inkludert digital tilgang Pris kr 205,– Løssalg pris kr 85,– per utgave [email protected] Digital tilgang Ta kontakt på [email protected] eller på telefon 23 35 47 00 Utgiver Pedlex, St. Olavs gate 12 NO-0165 OSLO, Telefon +47 23 35 47 00 pedlex.no Kanskje er du heldig å ha et aktivt FAU ved din skole, eller du savner nettopp dette. Foreldrestemmen er verdifull – det gjelder å få den frem i samarbeidet med skolen. Våren kommer for fullt, og fortere enn vi tror. Derfor gjelder det å planlegge en god 17. mai-feiring – selv om vi faktisk ikke vet hvordan det vil bli med feiringen i år. Uansett er det mange fine ideer til en fin feiring med små og store på skolen (se side 23). Kanskje er det din tur til å bidra denne gangen? Ellers har vi to artikler som handler om bekymringer for barn og unge. Den ene dreier seg om bekymringen for unge som opplever seksuelle krenkelser som dessverre er langt vanligere enn vi liker å tro. Her etterspørres tilstedeværende voksne som kan støtte og hjelpe. Den andre artikkelen er også veldig aktuell: Er du bekymret for et barn? Hvordan kan du melde fra, enten du er privatperson eller lærer? Det er nødvendig at alle melder fra om barn som ikke har det bra. Ekstra relevant blir det nå som mange barn ikke kommer seg i barnehage eller skole. Lykke til i tiden fremover! KRISTIN GREEN NICOLAYSEN Redaktør for Hjem og Skole [email protected] 26 34 Følg Hjem og Skole på Facebook

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020