Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 35

20 1/2020 Hjem og Skole Engasjert: Marius Chramer fra Tromsdalen er ny leder av Foreldre utvalget for grunnopp læringen (FUG). Han brenner for foreldre engasjement – og for at foreldrestemmen må høres. Foreldre- engasjement er kjempeviktig!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020