Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 35

14 1/2020 Hjem og Skole Neste generasjon skal arve planeten. Hvordan kan skolen bidra til å gjøre barna mer miljøbevisste? Tips til en grønnere skole Tekst: TANJA REINE, frilansjournalist – Tidligere måtte vi argumentere for hvorfor skolene skulle bruke tid og oppmerksomhet på miljø- og bærekraft. Nå er det ingen som lurer på hvorfor lenger. Nå er vi opptatt av hvordan det kan skje, sier Anja Gabrielsen. Hun er førsteamanuensis i natur fag ved lærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge, og regionkontakt for Den naturlige skolesekken. Involvere og aktivisere – Det er mye mer oppmerksomhet på miljø og bærekraft i skolen i dag enn for noen år siden. Det legges også større vekt på temaet i den nye læreplanen. Vi er opptatt av klima og miljø i politikk og næringsliv, Offentlig satsingsprosjekt I 2009 ble Den naturlige skole sekken etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Prosjektet gir økonomisk støtte og veiledning til skoler som vil utvikle og gjennomføre lokale undervisnings prosjekter for bærekraftig utvikling. – Media har i disse dager enormt mye fokus på miljø og bærekraft, og det gjør jobben min enklere, sier Gabrielsen. Om lag 140 skoler blir plukket ut hvert år, og disse skolene får støtte til å planlegge og gjennom- føre et prosjekt på sin skole. – I løpet av skoleåret inviteres deltakerskolene til to regionsam- linger, og en nasjonal konferanse i Oslo. På samlingene får lærerne veiledning i hvordan de kan utvikle sine lokale prosjekter videre. Dette er en flott måte å motivere og en- gasjere både elever og lærere til å jobbe med utfordringer innen miljø og bærekraft, forteller Gabrielsen. Alle grunnskoler og vide- regående skoler i hele landet kan søke om deltakelse i Den naturlige skole sekken. Kriteriet er at de må ha et lokalt bærekraftprosjekt de brenner for å gjennomføre. – Lista er ikke så høy, men det må være en reell problemstilling. Den kan for eksempel være knyttet til et lokalt økosystem, en lokal matprodusent, avfallshåndter- ing i kommunen eller matsvinn i kantina. Det viktigste er at både lærere og elever kjenner at det er ekte og konkret, sier Gabrielsen. Hun mener veldig mange skoler er godt i gang med å la klima- og miljøfokus bli en del av skole- hverdagen. – Dette er temaer som kommer til å få enda mer oppmerksomhet de neste årene. Engasjementet blant de unge er veldig stort, og det lover godt. men vi må ikke glemme at skolen også er et viktig sted for å snakke om klima og miljø. Det er jo barna som etter hvert skal ta over, sier Anja Gabrielsen. I stedet for å omtale klima- utfordringene i dystre ordelag, anbefaler hun heller å gi elevene følelsen av at de kan bidra med noe som kan endre utviklingen. – I alle prosjekter der man jobber med problemer som kan føles skremmende, bør man vise til en utvei. Vi kan ikke bare gi infor- masjon, vi må også gi elevene op- plevelsen av at det finnes løsninger som de kan være med på å påvirke. Vi ønsker jo ikke handlingslammelse og motløshet, sier Gabrielsen. Foto: Den naturlige skolesekken

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020