Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 35

Hjem og Skole 1/2020 13 fysisk aktivitet passer mange barn godt. Jeg opplever at elever som trenger støtte i klasserommet, ofte ikke har det samme behovet de dagene vi er ute. Det er også er enklere å tilpasse undervisningen til hver elev utendørs. – I en stafett, der alle skal svare på hvert sitt regne- stykke, er det liten oppmerksomhet på hvilken oppgave de andre får. Når du løper stafett har du gjerne nok med deg selv. Oppfordrer andre Teigen mener uteskole er enkelt å gjennomføre på de aller fleste skoler, men hun tror mange lærere gir opp for fort. – Det tar tid før elevene venner seg til nye rutiner, så det gjelder å gi det en ordentlig sjanse. La klassen bli kjent med opplegget, og lag noen rammer slik at ute dagene blir forutsigbare. Vi har for eksempel noen punkter i skogen som markerer hvor langt unna elevene kan gå. Området har vi utvidet gradvis etter hvert som elevene har blitt trygge på reglene. Når vi blåser i fløyta kommer det nå barn løpende fram fra hele skogen. «Værutfordringer» som mange bruker som en unnskyldning til å droppe uteskole, har skolen løst ved å være veldig tydelig i kommunikasjonen med foreldrene. – Det nytter ikke å bare sende ut en e-post med in- formasjon om hva barna må ha på seg. Vi har også kon- taktet de familiene som ikke har fulgt opp. For eksempel har vi familier i klassen der foreldrene ikke er etnisk norske. Enkelte av dem var ikke kjent med alle begre- pene vi brukte, slik som utebukse og tursekk. Men etter å ha hatt en dialog med familiene, er ikke dette lenger et problem. Dersom noen blir våte på tur så har vi et par ekstra turbukser liggende i sekken, verre er det ikke, sier Teigen. Lyst til å teste uteskole? Her er Marianne Teigens tips: • Du trenger ikke å begynne med å være ute en hel dag. Legg inn en eller to utendørs aktiviteter i løpet av dagen, så klassen får øvd seg på å ha undervisning ute. • Innfør regler som gjelder på hver uteskole. Gi elevene tid til å bli kjent med reglene. • Forstørr oppgavene i lærebøkene og ta dem med ut. Sirkler og figurer kan tegnes i sand og kongler kan telles. • La elevene løpe mellom ulike oppgaver så pulsen øker. La gjerne aktiviteten være en konkurranse mellom flere lag, for eksempel en stafett. Da øker ofte motivasjonen! • Mange av de samme aktivitetene kan gjøres i ulike fag, på ulike trinn. Du trenger ikke å finne opp kruttet hver gang. • Bruk naturen i undervisningen, slik som kongler, barnåler, blader og pinner. • Korker fra melkekartongen kan brukes til mye. Skriv på tall eller ord og bruk dem til oppgaver ute. • Laminer ark som brukes i uteundervisningen, da tåler de fuktighet og kan brukes flere ganger. Bruk gjerne fargede ark, så synes de også i snø. • Legg inn samtaler med elevene underveis på uteskolen. Det er en fin anledning til en uformell prat.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020