Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2020

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1222572

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

2 1/2020 Hjem og Skole 3 LEDER 4 SMÅSTOFF 6 Stemningsrapport fra en koronastengt kommune 10 Flytter undervisningen ut Uteundervisningen kan gjøre det lettere å gå på skolen 14 Tips til en grønnere skole Hvordan kan skolen bidra til å gjøre barn mer miljøbevisste? 16 Er du bekymret for et barn? Viktig å melde fra! 20 INTERVJU: Foreldreengasjement er kjempeviktig! Ny leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 23 Hurra for 17. mai! Tips til skolen for nasjonaldagsfeiringen innhold leder En annerledes vår For tiden er vi i en helt spesiell situasjon. Koronasmitten har gjort at hverdagen for både voksne og barn er veldig forandret. Hos oss er barnehager og skoler er stengt, mange foreldre jobber hjemmefra og det sosiale livet vårt er satt på vent. Kristina R. Johnsen er småbarnsmor og bor med familien sin i en liten kommune i nord. Hun skildrer den plutselige omveltingen i hverdagen på hjemmebane i artikkelen Stemningsrapport fra en koronastengt kommune. Noen som kjenner seg igjen? Gode råd om hvordan du kan skape trygge rammer for barna i denne tiden, finner du på side 4. De kommer fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). FUG er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole. Kanskje du allerede kjenner til dem og arbeidet de gjør? Nå har FUG nettopp fått ny leder som du kan bli nærmere kjent med i intervjuet på side 20. Intervjuet har tittelen Foreldreengasjement er kjempeviktig! Det er det lett å være enig i – men hvordan får vi det til? 10 14 23

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2020