Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1219440

Contents of this Issue

Navigation

Page 130 of 131

131 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2020 D U E L L E N Arnesen vrs. Roth Spørsmål 1: Hva slags båt er nye «Atlantic»? Spørsmål 2: Hvor mange oppdrettslaks rømte i 2019? Spørsmål 3: Den danske ringnotsnurperen «Ruth» ble nylig solgt til Norge. Hva heter båten i dag? Spørsmål 4: Hvor mange av de 13 produksjons- områdene for oppdret tslaks ble nylig farget rødt? Spørsmål 5: Hvilken stilling har Trine S. Dani- elsen? Spørsmål 6: Triplenine-konsernet har én fis- kemelfabrikk i Norge. Hvor ligger den? Spørsmål 7: Kun to personer har både vært politisk rådgiver, statssekretær og statsråd i Fiskeridepartementet. Nevn minst en av dem? Spørsmål 8: Hvor mange prosent av TAC-en av nvg-sild har Norge fastsatt som sin andel i 2020? Spørsmål 9: Hvem overtok i oktober i fjor som ny konsernsjef i SalMar ASA? Spørsmål 10: Hvor mange kilo krill trengs for å produsere en kilo krillmel? Carl-Erik Arnesen Bjørn Roth 1. Det er et autolinefartøy. 1 – 0 1. En tråler. 2. Ca. 270.000 fisk. 1 – 1/2 2. Ca. 200.000 fisk. 3. Den heter "Slaatterøy". 1 – 0 3. Aner ikke. 4. To områder. 1 – 1 4. To røde områder. 5. Statssekretær i fiskeridepartementet. 1 – 1 5. Statssekretær i fiskeridepartementet. 6. Like utenfor Ålesund. 1 – 1 6. Rundt Ålesund. 7. Svein Munkejord. 1 – 1 7. Otto Gregussen. 8. Tipper ca. 80 prosent. 1/2 – 1/2 8. Mener det er rundt 80 prosent. 9. Gustav Witzøe. 1 – 1 9. Gustav Witzøe. 10. Hmmm. Hva med ti kilo? 0 – 1/2 10. Ca. åtte kilo. Sum 8 1/2 – 6 1/2 Svar: 1. En autoline- og snurrevadbåt. 2. Ca. 270.000 fisk. 3. «Slaatterøy». 4. To områder. 5. Hun er statssekre- tær i Fiskeride partementet. 6. På Vedde i Langevåg like utenfor Ålesund. 7. Otto Gregussen og Svein Munke- jord. 8. 76 prosent. 9. Gustav Witzøe. 10. 5,72 kilo Duellen har kastet seg ut i et nytt tiår, men ikke helt sluppet taket på det gamle. Carl-Erik Arnesen har nemlig på ingen måte tenkt å gi seg. Sist tok utviklingsdirektøren i STIM knekken på Anne Osland i Fiskeridirektoratet, og kunne henge sin fjerde skalp i beltet. Men en gang må seiermarsjen ta slutt. Kanskje er tiden nå kommet. Utfordrer denne gang er seniorforsker Bjørn Roth ved Nofima i Stavanger, som blant annet har jobbet med slak- ting og avliving av marine dyrearter. Kanskje denne litt spesielle kompe- tansen vil komme godt med for å «avlive» den regjerende duellkongen? Det gjorde den dessverre ikke! Allerede etter de tre første rundene var duellen i realiteten avgjort. At Roth scoret 6 poeng på de siste syv spørs- målene, var mager trøst. Da røyken la seg lå han på rygg. Dermed gjenstår enda en gang å gratulere Arnesen. 8 1/2 av 10 poeng er nesten umenneskelig i en runde quizmaster vil karakteri sere som over normalt vanskelig. Nå dingler fem skalper i beltet. Om det skal bli en sjette gjenstår å se. Vi skal uansett gjøre vårt ytterste for å stille med en kunnskapsrik utfordrer i neste nummer. Til Roth sier vi takk for god in- nsats. Starten var treg, men 6 1/2 av ti er ikke noe å skamme seg over.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2020