Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1219440

Contents of this Issue

Navigation

Page 100 of 131

101 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2020 smånytt fra sjømatnæringen Troms og Finnmark Arctic Live Seafood AS er etablert i Tromsø kommune, med adresse Ringveien 20, 9018 Tromsø. Selskapet skal drive kjøp og salg av sjø- matprodukter og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Stig Collin Jensen, Marmælen 102, 9016 Tromsø, er daglig leder og styreleder. Brønnøysund 20/2-2020 Snefjord Kongekrabbe AS med adresse Skavika, 9714 Snefjord i Måsøy kommune, er meldt oppløst til Foretaksregisteret. Dmitry Korochkin i Moskva i Russland, er leder for avvi- klingsstyret. Brønnøysund 30/1-2020 Nergård Pelagic AS med adresse Strandtorget 3, 9008 Tromsø i Tromsø kommune, er meldt oppløst til Foretaksregisteret. Tommy Tor- vanger, konserns jef i Nergård, Tøbakken 19, 9020 Tromsø, er leder for avviklings- styret. Brønnøysund 29/1-2020 Det samme er Fiskematen Ballovarre, med adresse Mellomveien 26, 9180 Skjervøy i Skjervøy kommune. Brønnøysund 5/2-2020 Nordland Green Cod AS er etablert i Øksnes kommune, med adresse Havnegata 3, 8430 Myre. Sel- skapet skal drive fangstbasert akvakultur og oppdrett, og aksjekapitalen er 100.000 kroner. Arne Erling Karlsen, Jonas Lies Gata 1B, 9009 Tromsø, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 6/2-2020 Levendefisk Love AS er stiftet i Øksnes kommune, med adres- se Bolstads vei 15, 8430 Myre. Selskapet skal drive lagring av levende fisk i sjø og aksjekapitalen er 30.000 kroner. Ted Ro- bin Endresen, Storgata 5 A, 8430 Myre, er styreleder. André Reinholdtsen er tilsatt som daglig leder. Brønnøysund 11/2-2020 Svein Arne Karlsen har slettet Arnøyhamn Fiskemottak AS i Arnøyhamn i Skjervøy kommune etter at han fusjonerte selskapet med Arnøy Redskapsservice AS. Arnøyhamn Fiskemottak AS med adresse c/o Svein Roger Karlsen, 9192 Arnøyhamn i Skjervøy kommune, er slettet i Foretaksregisteret etter fusjon med Arnøy Redskapsservice AS, med samme adresse. Brønnøysund 20/2-2020 Dyfjordfisk AS Kirkevegen 39, 9790 Kjøllefjord i Lebesby kommune, er slettet i Foretaksregisteret. Ted Robin Endresen på Myre har stiftet Levendefisk Love AS, som skal drive levendelagring av fisk. www.breivik-as.no [email protected] tlf: 7018 8970 BREIVIK 290 filetmaskin i rustfritt stål BREIVIK 415 Kappemaskin saltfisk-kutt BREIVIK 424SS Kappemaskin filetkutt BREIVIK FISH PROCESSING MACHINERY - Salg av nye og brukte fiskeforedlingsmaskiner - Utvikling og produksjon egne maskiner. - Oppgradering av brukte maskiner for fiskeindustrien. - Levere reservedele - Levere reservedeler, kniver og verktøy til maskinene. - Yte service og igangkjøring av leverte maskiner.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2020