Kondis

Kondis Utgave 2 - 2020

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1217688

Contents of this Issue

Navigation

Page 53 of 71

54 Kondis 2 • 2020 KONDIS TESTER Airofit er et hendig, lite apparat som du, sammen med en app for mobilte- lefonen, kan bruke for å trene opp pusten din. Airofit måler da ditt pustemønster, styrke og volum i løpet av treningsøkta og overfører data direkte til appen. Av Bjørn Johannessen D et danske firmaet Ambu, som blant annet lager utstyr for sykehus og livredning, stod opprinnelig bak apparatet som vi i dag kjenner som Airofit. Dette ble i sin tid utviklet for pasienter med astma og kols. Men i likhet med en del andre "ting", både lovlige og ulov- lige, ble det funnet ut at det ikke bare kunne hjelpe pasienter, men også friske mennesker som ønsker å prestere bedre innen idrett. Airofit er selvfølgelig fullt lovlig, for i bunn og grunn er ikke dette noe annet enn et appa- rat som, ved å puste gjennom det, gir deg økt pustemotstand og på den måten kan være et hjelpemiddel for å trene opp pustestyrke og lungevolum. Dette kan selvfølgelig være nyttig for alle som driver med kondisjonsidrett. Selv hevder produsenten at du med Airofit skal kunne øke ditt lungevolum, respiratoriske styr- ke og anaerobe terskel med opptil 8-15 prosent. Ulike treningsprogram Foruten selve Airofit-apparatet følger det i esken også med et ekstra munnstykke, en praktisk tøypose for oppbevaring og en USB-ladekabel. Airofit lades altså via nevnte USB-kabel, og via bluetooth kobles Airofit opp mot en app på mobiltelefonen. På Airofit finnes det to dreibare hjul. Ett for å variere motstanden ved innpust og det andre for utpust. Før hver pus- teøkt får du instrukser om hvilket motstands- nivå du skal sette apparatet på. Ved første oppkobling legger du inn dine personlige data (alder, kjønn, vekt og høyde). Deretter gjennomføres en test av lungevolum og maksimal inn- og utpust. Du får da tilba- kemelding om hvilket nivå du ligger på og kan velge treningsprogram deretter. Det finnes en rekke ulike treningsprogram å velge blant – også flere beregnet spesifikt for løpere. Det går an å kjøre enkeltøkter eller lengre treningsprogram som går over flere uker. Innimellom kan du også kjøre en makstest for å sjekke eventuell framgang. Trigger konkurranseinstinktet Det deles opp i tre nivå: Beginner, Intermediate og Expert. Har du gjort seg ferdig med ett nivå, så blir du anbefalt å gå videre til neste. Pustemotstand og varighet på økta øker for hvert nivå. Det er gode instrukser, inkludert video, både før øvelsene og underveis i økta. Husk å skru opp volumet, ellers kan det være vanske- lig å høre instruksene når pusteøvelsene pågår som hardest. Underveis i økta/øvelsen får du kontinuer- lig en prosentvis score som viser hvordan du ligger an i forhold til det optimale. Når økta er ferdig, får du også opp en vurdering av om gjennomføringen av økta var Perfect, Good, Fair eller Poor. Begge deler er med på å trigge «konkurranseinstinktet». Det er en viss risiko for å bli litt hektet. I mobil-appen får du opp grafer for utviklingen av lungekapasitet, samt maksimal kraft på både inn- og utpust. Du får også opp fullstendig logg over alle øktene du har gjennomført – slik som i en treningsdagbok. Resultat og konklusjon Etter to måneder der jeg har brukt Airofit omtrent daglig, så ser jeg framgang på alle de tre overnevnte grafene. Størst var framgan- gen den første uka, men dette skyldes nok i stor grad at jeg måtte gjøre meg fortrolig med instrumentet og hvordan det hele fungerte. Deretter har utviklingen gått litt opp og ned, men i snitt har det vært en positiv utvikling. Om det har vært 2-3 dager jeg ikke har brukt Airofit, så har dette gitt et negativt utslag på prestasjonen. I løpet av to måneder har jeg, ifølge målin- gene med Airofit, gått fra en lungekapasitet på 2,5 til 3,1 liter. Videre har maksimalt trykk på utpust økt fra 92 til 102 cm H2O, mens inn- pust har økt fra 62 til 74. Det skal her legges til at jeg tilhører gruppa som apparatet opprin- nelig var beregnet på – altså astmapasienter. Det store spørsmålet er hva denne forbe- dringen har å si i praksis i for eksempel en løpskonkurranse. Jeg kunne selvfølgelig løpt en 5000 m før jeg startet med Airofit og gjen- tatt dette etter et par måneders bruk for å se om det var noen framgang på løpspresta- sjon. Men med tanke på at det er en rekke andre faktorer som også ville påvirket resultatet, så ville ikke dette bevist noe som helst. Til det måtte vi hatt en større testgruppe. Airofit ble lansert i Danmark i august i fjor og har en pris på 249 euro. Airofit – for trening av pust og lungevolum Airofit: Ved hjelp av et enkelt apparat skal du kunne trene opp ditt lungevolum og respiratoriske styrke. Resultater og even- tuell framgang kan du lese av på mobilte- lefonen. (Foto: Bjørn Johannessen) Airofit er selvfølgelig fullt lovlig, for i bunn og grunn er ikke dette noe annet enn et appa- rat som, ved å puste gjennom det, gir deg økt pustemotstand og på den måten kan være et hjelpemiddel for å trene opp pustestyrke og lungevolum. Dette kan selvfølgelig være nyttig for alle som driver med kondisjonsidrett. Selv hevder produsenten at du med Airofit skal kunne øke ditt lungevolum, respiratoriske styr- ke og anaerobe terskel med opptil 8-15 prosent. Foruten selve Airofit-apparatet følger det i esken også med et ekstra munnstykke, en praktisk tøypose for oppbevaring Airofit lades altså via nevnte Ett for å variere motstanden ved innpust og det andre for utpust. Før hver pus- teøkt får du instrukser om hvilket motstands- nivå du skal sette apparatet på. Ved første oppkobling legger du inn dine personlige data (alder, kjønn, vekt og høyde). Deretter gjennomføres en test av lungevolum og maksimal inn- og utpust. Du får da tilba- I mobil-appen får du opp grafer for utviklingen av lungekapasitet, samt maksimal kraft på både inn- og utpust. Du får også opp fullstendig logg sjon. Men med tanke på at det er en rekke andre faktorer som også ville påvirket resultatet, så ville ikke dette bevist noe som helst. Til det måtte vi hatt en større testgruppe. Airofit ble lansert i Danmark i august i fjor og har en pris på 249 euro. Airofit: Ved hjelp av et enkelt apparat skal du kunne trene opp ditt lungevolum og respiratoriske styrke. Resultater og even- tuell framgang kan du lese av på mobilte- lefonen. (Foto: Bjørn Johannessen)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 2 - 2020