Kondis

Kondis Utgave 2 - 2020

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1217688

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 71

42 Kondis 2 • 2020 TRENING Å være objektiv når jeg er utfordret til å gi en omtale av treningsprogrammet «The 100 Day Marathon Plan» av Marius Bakken, kan være utfordrende. Særlig fordi jeg ikke har andre maratonprogram å sammenligne med. Jeg har nemlig benyttet dette treningsprogrammet til alle mine maratonløp. Av Nina Wavik Ytterstad H va er det så jeg har falt for i «The 100 Day Marathon Plan»? Det skal jeg prøve å gi svar på i denne artikkelen. Aller først en innrømmelse som det er viktig å legge på bordet med en gang, og det er min hang til trening satt i system. Jeg liker struktur, et program som beskriver hva jeg skal gjøre fra A-Å, samtidig som det har en viss fleksibilitet og variasjon. Tre nøkkelord Om jeg skal trekke fram hva som særpreger Marius Bakkens maratonprogram, er det tre nøkkelord jeg tenker på: ■ Rolige langturer ■ Variasjon ■ Fleksibilitet Dette skal jeg beskrive nærmere etter hvert, men aller først noen fakta: Programmet kjø- pes på nett: http://www.marathontrainings- chedule.com, og det passer for løpere med målsetning om en tid på maraton mellom 5 timer og 2 timer og 45 minutter, så i mine øyne er det et program for «folk flest». Om du har spørsmål til programmet underveis, tilbys det rådgivning. Når du har kjøpt pro - grammet, har du tilgang til alle nivåene (5 t – 2 t 45 min). Som beskrevet i tittelen, «The 100 Day Marathon Plan», går programmet over 100 dager, eller rettere sagt 15 uker. I tillegg tilbys det 3 introduksjonsuker og 3 restitusjonsuker. Introduksjonsukene gir deg en forsmak på de korte intervallene i starten av program - met, og restitusjonsukene kan ses på som et bidrag til å få deg til holde litt igjen etter et maratonløp, gi deg en forståelse for at det er viktig å gi kroppen ro i 2-3 uker før du gasser på med ny hard trening. Grunnleggeren av programmet, Marius Bakken, som inntil nylig hadde norgesrekor - den på 5000 m, har selv aldri løpt maraton, men programmet er likevel basert på erfarin- ger og kunnskap. Tankegangen er hentet fra det italienske og kenyanske maratonmiljøet, hvilket innebærer periodisering og intensi- tetsstyring. Programmet er bygget opp i forskjellige faser rettet mot 5 km, 10 km, halvmaraton og til slutt maratonspesifikk trening – de siste 4-8 ukene med lengre økter og mer intense intervaller. Det er lagt opp til tester underveis, etter henholdsvis 6 uker (5 km), 8 uker (10 km) og 11 uker (halvmaraton). Disse testene fun - gerer som en realitetssjekk for slutt-tiden du har satt deg som mål på maratondistansen. Testene opplever jeg som verdifulle og gode delmål underveis. «The 100 Day Marathon Plan» Trofast mot og gode resultater med Marius Bakkens maratonprogram Nina Wavik Ytterstad er to ganger (2012 og 2018) blitt kåret til årets norske veteranløper. 56-åringen fra Oslo er veteranverdensmester på halvmaraton og har i godt voksen alder opp- nådd så sterke perser som 2.51.04 (europeisk klasserekord) på maraton, 1.20.19 på halvmaraton, 37.27 på 10 km og 18.26. Hun har fullført 20 mara- tonløp – inkludert alle løpa i World Marat- hon Major – og vunnet klassen i 19 av dem. I det daglige jobber hun som rådgiver i Helsedirektoratet. (Foto: Runar Gilberg) Om artikkelforfatteren

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 2 - 2020