Kondis

Kondis Utgave 2 - 2020

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1217688

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 71

Kondis- ekspertenes råd om laktat- måling KONG GUSTAV IDEN KONG GUSTAV IDEN AV TRIATLON AV TRIATLON SUKSESS SUKSESS med Marius Bakkens med Marius Bakkens maratonprogram maratonprogram SLIK TRENER DIDRIK TØNSETH DEN VIKTIGE LØPS- DEN VIKTIGE LØPS- DISPONERINGEN DISPONERINGEN DEN VANSKELIGE DEN VANSKELIGE VEKTBALANSEN VEKTBALANSEN Nr. 2 – mars 2020 – 52. årgang

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 2 - 2020