Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 51 of 55

DIN HØRSEL 52 Ventetid Barometer Hørselssentral 09.07 11.19 02.20 Endringer siden september Ikke oppdatert 1 Sykehuset Namsos 4 4 4 0 2 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 5 5 0 x 3 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 4 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 8 8 0 x 5 Helse Finnmark, Kirkenes 12 8 8 0 x 6 Molde Sjukehus 25 10 10 0 7 UNN HF, Narvik sykehus 15 10 10 0 8 Lovisenberg diakonsykehus 20 12 12 0 9 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 12 12 0 10 UNN HF, Harstad sykehus 24 12 12 0 11 St. Olavs Hospital, Røros 12 12 0 12 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 14 14 0 13 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 10 16 6 14 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 12 20 8 15 Haugesund Sjukehus 17 22 22 0 16 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 17 Ålesund Sjukehus 20 28 23 -5 18 Førde Sentralsjukehus 40 24 24 0 x 19 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 24 24 0 x 20 Norlandssykehuset, Gravdal 24 24 0 21 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 x 22 Sykehuset Telemark, Skien 32 26 26 9 23 Sykehuset i Vestfold 32 26 26 2 24 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 26 26 0 25 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 26 26 0 26 St. Olavs hospital, Øya 30 26 26 0 27 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 28 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 29 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 30 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 31 Vestre Viken HF, Drammen 12 26 29 3 32 Kristiansund Sjukehus 6 34 30 -4 33 Akershus Universitetssykehus 6 20 52 -32 Gjennomsnitt 21,8 18,5 19,9 1,4 Ahus ramlet til bunns. Din Hørsel har siden 2007 publisert ventetid for tilpasning av høreapparater, fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/regis- trert til utredning starter hos audiograf. Vår siste måling viser at gjennomsnittlig ventetid nå er 19,9 uker, en økning på halvannen uke fra målingen i novem- ber. HLFs krav er maksimum 12 ukers ventetid. Det er Akershus Universitetssykehus (Ahus) som må ta ho- vedansvaret for denne økningen, med et kjempehopp fra 20 til hele 56 ukers ventetid. (Se egen sak på motstående side). Også Helgelandssykehuset i Sandnessjøen og Sykehuset Østfold, Kalnes bidrar til den lite positive økningen. Pluss i boka til sykehusene i Ålesund og Kristiansund. Kilde: www.helsenorg.no per 24.01.2020

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020