Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 55

DIN HØRSEL 6 Tema God lyd i skolen – Ved å gjøre tiltak for hørselshemme- de elever ser vi gevinster for hele skole- miljøet, sier rektor Grete Skaug på veg- ne av drøyt 200 elever og nærmere 30 ansatte. Mindre støy gir roligere klasse- miljø, bedre kommunikasjon, økt triv- sel og læring, mener rektor. Forskning støtter henne i dette. Felles engasjement I 16 år har Skaug vært rektor på sko- len som ble bygd i 1967 og som ligger i nykommunen Nordre Follo i Viken fyl- ke. Engasjementet rundt godt lydmiljø sitter bokstavelig talt i veggene. Her er støydempende materialer, akustikkpla- ter, flere lydutjevningsanlegg og en fel- les holdning hos lærere og ledelse om at god lyd skal prioriteres. Veilederen «Lydmiljø i skoler», som kom i fjor, har vært en viktig inspira- sjonskilde. Skolen har da også vært med å evaluere veilederen før ny ver- sjon kommer i vår. (se egen sak). – Vi har fått et felles engasjement for godt lydmiljø, som gjør at alle tar ansvar. Dette er nøkkelen til at ting skal funge- re, påpeker Skaug. Hun har sagt ja til å ta Din Hørsel med på sightseeing for Lydmiljøet blir høyt prioritert på skolen til de hørselshemmede elevene Jonas (14) og David Leander (15). Hellerasten ungdomsskole utenfor Oslo har ansatte som er spesielt opptatt av støy og hørsel. TEKST Bjørg Engdahl FOTO Marianne Otterdahl-Jensen Et skoleeksempel på OBLIGATORISK. Alle som har ordet i klasse 9 A må snakke i mikrofon, noe som er en forutsetning for at Jonas Schwartz Dal skal få med seg det som blir sagt. Medelevene Amalie Kofoed-Steen og Tobine Wangsvik (til venstre) merker at mikrofonbruken er gunstig for alle i klassen, fordi den gir et roligere klassemiljø. HØRSELSVENNLIG. David Leander Beyer og Jonas Schwartz Dal trives på Hellerasten ungdomsskole, hvor de har lydutjevningsanlegg i sine faste klasserom. god lyd

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020