Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 55

DIN HØRSEL 44 Annonse-bløff om hørsel En annonse på sosiale medier for en olje som lover gjenoppliving av døde hørselsceller og god hørsel etter 28 dager, bærer alle tegn på klassisk svindel. – Avskyelig, sier HLFs general- sekretær Henrik Peersen. TEKST Tor Slette Johansen Mannen bak oljen, som ifølge annon- sen heter Kjell Jacobsen, påberoper seg å være professor, forsker og spesialist i molekylær biologi. Han er helt ukjent i de norske fagmiljøene innen naturvi- tenskap og hørsel. Preparatet Relixen Oil skal ifølge an- nonsen sprøytes inn i øregangen med pipette, sirkulere inn i det indre øret, og vekke døde hørselsceller (flimmerhår i sneglehuset) til live. Etter fire uker skal døve og hørselshemmede kunne høre selv hvisking uten hjelp av høreapparat eller andre hørselstekniske hjelpemidler. Ren svindel – Vi reagerer med avsky på den pågåen- de markedsføringen av dette produktet, som de siste ukene dessverre har blitt lagt merke til av mange. Vi har mottatt en rekke henvendelser den siste tiden fra håpefulle medlemmer som har sett reklamen, og mange blir svært skuffet når vi forteller at dette er ren svindel. At noen forsøker å svindle til seg penger ved å skape falske håp hos hørselshem- mede, er rett og slett forkastelig, sier HLFs generalsekretær Henrik Peersen. For godt til å være sant Legemiddelverket opplyser til Din Hør- sel at Relixen Oil ikke er oppført i Felles- katalogen, og er dermed et legemiddel som ikke har markedsføringstillatelse i Norge. Det betyr at det ikke kan selges lovlig som legemiddel. Forbrukertilsynet har ikke mottatt noen klager på produktet, men sier på generelt grunnlag at påstander om kon- kret effekt/virkning må kunne dokumen- teres, og dokumentasjonen må fore- ligge på tidspunktet for markedsføring. -Det må være snakk om vitenskape- lige undersøkelser som det er hold i. Det som vises til i markedsføringen her er generelle uttalelser, utsagn fra for- nøyde «kunder» og så videre. – Basert på en foreløpig vurdering av markedsføringen sammenholdt med tid- ligere saker som ligner, vil jeg si at dette ser ut til å være for godt til å være sant – altså svindel, sier avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet. «Alt» er feil Din Hørsel har hatt kontakt med flere personer innen berørte fagfelt i Norge, og ingen kjenner til «professoren» eller produktet som selges. Her er faktiske forhold som styrker mistanken om svindel: All tilgjengelig forskning slår fast at døde hørselsceller er ikke kan gjenopplives. Preparatet selges ikke på noen apoteker i Norge. Annonsen inneholder ingen produkt- opplysninger, slik loven krever. Det får du først vite etter at du har bestilt produktet. Annonsen oppgir ingen kontakt- informasjon, slik loven krever – bare en bestillingsblankett. Alle personer som forteller hvor vidunderlig preparatet er, er fiktive, viser enkelt søk i telefonregistrene. Alle bilder er hentet fra utenlandske, kommersielle billedbaser, også bildet av «Jacobsen og hans mor». De aller fleste ingrediensene som denne oljen inneholder, brukes innen hudpleie og enkel smertelindring. Når du søker på den franske bestillings- og betalingsløsningen, blir du møtt med «Warning!» og «Suspected scam» (mistenkelig svindel). Ifølge Forbrukertilsynet er dette en klassisk abonnementsfelle. Din Hørsel har forsøkt å komme i kon- takt med produktets norske kunderåd- giver på epost, men har ikke fått svar. ■ REAGERER. HLFs generalsekretær Henrik Peersen reagerer sterkt på det han omta- ler som et svindelprodukt. Foto Marianne Otterdahl-Jensen. ADVARER. HLF og Forbrukertilsynet advarer mot denne annonsen, som lover god hørsel på 28 dager ved hjelp av en olje. (Skjermdump).

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020