Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 55

DIN HØRSEL 22 10 spørsmål Navn: Brian Oliver Alder: 80 Bosted: Sandnes, opprinnelig fra England Yrke: Pensjonist, tidligere undervist i engelsk og didaktikk (undervisnings- lære) ved Stavanger lærerhøgskole/ Universitetet i Stavanger HLF-tilknytning: HLF-tilknytning: Likeperson for høreapparatbrukere i HLF Sandnes og Sola Type hørselshemming: Høreapparatbruker. Ble larmskadet i industrien Aktuell: Har jobbet med HLF-prosjektet "God lyd i barnehagen" i over tre år. Årets Hvert øre teller-kampanje skal foku- sere på forebygging, spesielt rettet mot barn og unge. TEKST Tor Slette Johansen Ivrer for god lyd i barnehagen Brian Oliver vil ha utdanningsinstitusjoner og studenter med på å jobbe for bedre lydforhold i barnehagene. 1 Hva opptar deg mest i dag? Jeg er aktiv i HLFs likepersonarbeid, og er opptatt av at hørselshemmede får det tilleggsutstyret de har behov for. Prosjektet «God lyd i barnehagen» står høyt på prioriteringslisten min i disse dager 2 Hva er det gode liv for deg? Som for alle andre HLF-frivillige; å kunne gjøre nytte for meg. 3 Hvilken hendelse eller person har påvirket deg mest, og hvorfor? Det at jeg flyttet til Norge på begynnel- sen av 1970-tallet. Det ga meg et per- spektiv på det samfunnet jeg vokste opp i. 4 Hvilken drøm ønsker du skal være oppfylt om ti år? Jeg har ingen drøm, men heller en ambisjon om å få styresmaktene til å skjønne at støy betyr enormt sløseri av våre fellesressurser. 5 Hvis du kunne leve ditt liv om igjen, hvilke valg ville du da tatt? Jeg innbiller meg at jeg kunne ha blitt en brukbar ingeniør (kanskje!). 6Hvis du hadde ti millioner å gi bort, hvem ville du gitt penger til? Min verste fiende. 7Hvilken bok/bøker har du på nattbordet? Der ligger Siri Hustvedts «Livet, tanken, blikket» og Toni Morrisons «Beloved». 8Du har invitert gjester en lørdag kveld, hva vil du servere dem? Da vil jeg by på min egen ingefær- og gulerotsuppe, hjemmebakte olivenbrød og en fruktig fransk rødvin. 9Hva er din sterkeste HLF- opplevelse? Jeg synes likepersonsarbeidet gir meg mye. 10Hvilke saker synes du HLF bør prioritere å jobbe for? Jeg er meget glad for HLFs satsing på akustikk og hørsel i barnehage- lærerutdanning. Dersom utdannings- institusjonene blir med og studentene engasjeres, vil dette få stor sprednings- effekt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020