Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1211001

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 55

Universell utforming inkluderer alle i klasserommet Roger TM for skole og utdanning gir resultater - alle skal med: - Fokuser på lærer og medelever uten sjenerende støy og forstyrrelser - Enkelt i bruk med pedagogiske indikatorlys - Riktig lyd gir bedre lærings- og klassemiljø for alle - Kompatibelt med alle høreapparater/CI med telespole - Streamer direkte til Phonak høreapparat med Roger-mottak* For alle barn er det viktig å høre godt på skolen. I klasserommet skal barna fungere i samspill med hverandre, men først og fremst skal de lære. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med din hørselskontakt i din kommune, bruk QR-koden eller send oss en mail: [email protected] * Krever påmontert eller installert Roger-mottaker, er ikke standardutstyr.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2020