Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1208685

Contents of this Issue

Navigation

Page 80 of 131

81 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2020 S t e d f o r d t r e d e r e I STORM OG STILLE Her kommer den første av to artikler om statssekretærene i Fis keridepartementet. Den første — Olaf Grønås — kom i 1954. Trine Danielsen er foreløpig den siste. Mellom disse har departementet i alt hatt 36 statssekretærer, hvorav to — Knut Vartdal og Asbjørn Rasch jr., har sittet to ganger. I alt er det altså 36 personer som de siste 66 årene har vært fiskeriministerens sted fortreder i storm og stille. De første 18 er omtalt her. De neste 18 skal vi ta for oss i neste nummer. Eks-sjefen og hans stedfortreder! Roy Angelvik (t.v) fikk nesten fire år som statssekretær og er en av dem som har sittet lengst. Harald Tom Nesvik var sjømatminister fra august 2018 til januar i år. De var et godt fungerende tospann. Vi har dessverre ikke klart å skaffe et bilde av etterfølgerne, Geir-Inge Sivertsen og Tone Danielsen. Det lover vi å ha på plass til neste artikkel i denne serien. (Foto: Therese Tande) Statssekretærer fra 1954 til 2020

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2020