Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1208685

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 131

44 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2020 MARIT HAMRE Månedens intervju Marit Hamre (58) er mor til fire, gift med en sogneprest og bosatt i nye Alver kommune like nord for Bergen, der datteren er ordfører. Hun har fiskerblod i årene, er niese til havforsker Johannes Hamre og har vært styreleder i Pelagisk Forening siden 2018. Av utdannelse er hun siviløkonom fra Norges Handelshøys kole. (Foto: Therese Tande) DET ER IKKE SÅ MANGE AV DEM. Og de liker ikke å stikke seg frem. Et langt liv i media har dessuten lært oss at kvinner ikke er like opptatt av å høre sine egne stemmer som menn. Det er i mange sammenhenger dumt. I en så mannsdominert næring som fiskeri og sjømat er det i høyeste grad be- hov for kvinnelige korrektiver. Dette skriver ikke redaktøren for å tekke sin datter og sjef, men fordi han oppriktig mener det. Heldigvis er det noen som står frem. I forrige nummer var Arbei derpartiets fiske- ripolitiske talsperson — Cecilie T. Myrseth — månedens intervjuobjekt. At det kom- mer to kvinner på rad hører så absolutt til sjeldenhetene. Marit Hamre er styreleder i Pelagisk Forening, daglig leder i ringnotre- deriet Krossfjord AS og flyver tinne i SAS på deltid. Hun er gift med en sogneprest, firebarns mor og leser dikt av Jon Hjørnevik med stor begeistring. Det gjør redaktøren også, som innled- ningsvis like godt knaller til med en av Hjørneviks mange perler. Dikt hører til sjeldenhe tene i «Norsk Fiskerinæring». Her gjør vi et meget gjennomtenkt unntak. Mange både vest- og nordpå vil nikke enig. O Store Oslo, du har storting og slott, du har alt det store ingen andre har fått. O Store Oslo, du er dominant, du tar ikkje fem flate om andre går fant. O Store Oslo, du er Noreg sin stat, du er ei kvilepute for ein lat byråkrat. O Store Oslo, du har øvst sjikt, konge og dronning, du har opera og slikt. O Store Oslo, høyr no mi skrift, du er Noregs største, største verna bedrift. O Store Oslo, open åtte til tre, låg Oslo her vestpå, så la dei deg ned. Jon Hjørnevik skriver på nynorsk. Det gjør månedens intervujob jekt også — en målform redaktøren dessverre behersker dårlig. Dette intervjuet går følgelig på bokmål, med unntak av det aller ede siterte diktet. Å omsette et nynorsk dikt til bokmål, er hel ligbrøde. Så til saken. Marit Hamre tilhører en liten og

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2020