Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2020

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1208685

Contents of this Issue

Navigation

Page 114 of 131

115 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2020 smånytt fra sjømatnæringen Troms og Finnmark Arctic Omega-3 Norway AS er stiftet i Tromsø kommune, med adresse Grønnegata 82, 9008 Tromsø. Selskapet skal drive salg av næringsmid- ler, marine og vegetabilske oljer. Aksje- kapitalen er 100.000 kroner. Leif Inge Karlsen, Sigden 31, 6518 Kristiansund — forøvrig Norges flot teste by, er styrele- der. Børge Johan Robertsen er tilsatt som daglig leder. Brønnøysund 15/1-2020 Fjordgård Fiskerihavn AS er etablert i Lenvik kommune, med adres- se Fjordgårdveien 15, 9388 Fjordgard. Selskapet skal utvikle og drifte fiskeri- havn og aksje kapitalen er 40.000 kroner. Ernst Hugo Berntsen, Elgveien 15, 9303 Silsand, er styreleder. Brønnøysund 19/12-2019 Arvesen AS 9455 Engenes i Ibestad kommune, har besluttet å innfusjonere Nordtorsk Havfiske AS, med adresse Andørjaveien 1720, 9455 En genes. Brønnøysund 7/12-2019 Sætrum Fiskekjøp & Co ANS Smørfjord, 9713 Russenes i Porsanger kommune, er slettet i Fore taksregisteret. Brønnøysund 21/12-2019 Nor-Fish AS Tippveien 3, 9901 Kirkenes i Sør-Varan- ger kommune, er slettet i Foretaksregis- teret etter fusjon med Jarus AS, med samme adresse. Brønnøysund 14/12-2019 Nordland Helgeland Miljøfisk AS er stiftet i Brønnøy kommune, med adresse Toftveien 80, 8908 Brønnøysund. Selskapet skal prosjektere, etablere og drive land basert anlegg for oppdrett av laks. Aksjekapitalen er 4 millioner kroner. Paul Birger Torgnes, Torvhaugen 13, 8909 Brønnøysund, er styreleder. Han Øksfjord Fiskeindustri AS er etablert i Loppa kommune, med adresse Njordveien 6, 9550 Øksfjord. Selskapet skal drive kjøp, produksjon og videresalg av fisk og skalldyr. Aksjekapi- talen er 500.000 kroner. Sigurd Lar sen, Kittistien 25, 9102 Kvaløysletta, er styrle- der og Bengt Gøran Pedersen er daglig leder. Tor-Bjarne Stabell er styreme dlem. Brønnøysund 4/12-2019 Fiberfish AS er stiftet i Tromsø kommune, med adresse H0610 Strandvegen 114 A, 9006 Tromsø. Selskapet skal produsere, utvikle og selge produkter av tørket sjømat, samt drive tilknyttet rådgivnings- og konsu lentvirksomhet. Aksjekapitalen er 30.000 kroner. Annbjørg Terese Reiersen, Elvegata 2, leilighet 512, 9008 Tromsø, er styreleder og May Britt Manin er tilsatt som daglig leder. Brønnøysund 2/1-2020 Kristiansunderen Leif Inge Karlsen er styreleder i nyetablerte Arctic Omega-3 Norway AS i Tromsø. May Brit Manin er styremedlem. (Foto: Thv) Rolf Nordmo er styremedlem i Helgeland Miljøfisk AS, stiftet i Brønnøysund for å drive landbasert lakseoppdrett.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2020