Kondis

Kondis Utgave 1 - 2020

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1203600

Contents of this Issue

Navigation

Page 81 of 87

82 Kondis 1 • 2020 Norge rundt F ørste lørdag på nyåret gikk tra- disjonen tro sesongens første seedingsrenn på Hedmarksvidda. Dette var den tolvte utgave av Bu- dorrennet, og spenningsmomentet før start var i større grad vinden enn skiføret. De ganske akkurat 500 løperne møtte også veggen, det vil si vind av kuling styrke da de nærmet seg det åpne landska- pet opp mot Målifjellet. Men med temperatur så vidt under null viste det seg ikke å være noen risiko med å slippe et halvt tusen løpere med forskjellig «overlevelsesevne» opp på vidda. 471 startet på det 42 km lange seedingsrennet, og hele 465 kom til mål, mens alle de 30 startende på den drøye halvdistansen også fullførte rennet. Arrangøren kunne dermed glede seg over ny rekord i antall fullførende. 495 løpere i mål var hårfint over rekordpåmeldings- året 2015 da rennet gikk som fire runder i en reservetrasé og hadde et rekordstort frafall blant de hele 623 påmeldte. Vel blåst Nordbygda / Løten Ski! Den friske vinden fra nordvest bremset selvsagt løperne på de åpne områdene, men ga dem også kraftig vind i seilene på tilbaketu- ren. Forholdene var ellers gode med grovkornet snø og raskt føre. Det var to mann som begge har lagt opp toppsatsingen, Simen Øst- ensen og Christoffer Callesen, som preget rennet. Fossum-løper Øst- ensen var nesten to minutter foran over målstreken på tida 1.50.07, mens Marchfirst-representant og tv-kommentator Callesen var mi- nuttet foran tredjemann for dagen, Øyvind Røgenes fra Suldal IL. I kvinneklassen var det under halvminuttet som skilte vinneren Ingvild Bratlie, NTNUI (2.18.24) og Sofia Johansson, Team Raske Gutter. Marion Huber, IL Heming knep tredjeplassen foran nesen på Anne Maren Belsby Utne, nesten 7 minutter senere. Arrangørklubben tok seieren på den godt over halve distansen ved 16-åringen Ola Schjerpen Nyland som brukte 1.19.41 på 24,5 km. Liv Kristin Omholt fra Svarstad var med 1.41.11 klart best av kvinnene. Rolf Bakken Budorrennet i vinden Kvinnelig stakekraft: Mange av de kvinnelige turløperne satser også på ren staking, og Ingvild Bratlie hadde kraft nok til klar seier i Budorrennet. (Foto: Stein Arne Negård) Fire på rad: Simen Østensen, Christoffer Callesen, Sondre Grønvold og Øyvind Røgenes hadde dannet en tetgruppe etter 6 km. (Foto: Stein Arne Negård) Kystbykarusellen arrangerer løpene innendørs om vinteren I hele vårt langstrakte land arran- geres det gateløp gjennom vintre som inneholder regn, kulde, storm, snø og slaps. Kanskje vi heller skulle trekke innendørs? Det er i hvert fall det Kystbykarusellen på Sotra uten- for Bergen har gjort. I et underjordisk garasjeanlegg under Sartor Storsenter er det en overkapasitet som har gjort det mu- lig å avsette deler av parkeringsare- alene til å ha en vinterkarusell. Den- ne er ellers lik andre karuseller, og den arrangeres fra oktober til mars. Kystbykarusellen er nå inne i sin femte sesong, og man kan her løpe en 5-km-løype som også kan løpes som stafett, noe som er populært blant de aller yngste. I begynnelsen var der også en 10-km-distanse. I løpene benyttes fire plan av ga- rasjeanlegget, noe som gir en løype med både en del stigning og skarpe vendinger. På det meste har løpene hatt over 100 deltakere, men dette har variert en del. Denne sesongen hadde Kystbykarusellen en litt dår- lig start da det første løpet ble avlyst på grunn av for få påmeldte, men arrangøren fikk her en utfordring med at de måtte bytte løpsdag fra torsdag til mandag, og slike omlegginger er ikke alltid så lett å håndtere for verken løpere eller arrangører. Det er også et økende tilbud av løp man kan delta på i Bergensområdet. For eksempel var det i denne tredje uken av 2020 hele fire løpskaruseller hvorav Kystbykarusellen var en av dem. Her deltok det 50 løpere pluss fem stafettlag. Men når vi tar i betraktning hvor- dan den norske vinteren kan være, så er en innendørs versjon slett ikke så dumt. I Kystbykarusellen kan man kjøre til start og parkere innen- dørs rett ved start/mål-området, temperaturen er 10 grader, løypen er tørr og godt opplyst. Stemningen rundt løpet er begeistret og entusi- astisk slik den gjerne er i et løp. Og da virker garasjeanlegget nærmest koselig! Arne Dag Myking Far og datter: Sara Hamre Karlsen har del- tatt flere ganger i Kystbykarusellen, gjerne sammen med sin far Remi Karlsen. Denne gangen ble Sara også beste kvinne. (Foto: Arne Dag Myking) Entusiasme: Det er mange entusiastiske barn med i Kystbykarusellen, de fleste på stafett. (Foto: Arne Dag Myking)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 1 - 2020