Norsk Fiskerinæring

Utgave 10 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1188532

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 127

40% særskatt? Forskremte oppdrettere frykter å bli skvist til siste dråpe Side 9 og 13

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 10 - 2019