Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 35

10 3/2019 Hjem og Skole Bygg et godt foreldrenettverk i klassen! «Når klassemiljøet er bra, vil også trinnet og skolen i sin helhet fungere godt. Derfor er fellesarrangementer der foresatte samarbeider på tvers av trin nene like viktige som klassefester, og skaper et bredere foreldrenettverk.» Kilde: Attia Mirza Mehmood, styremedlem i Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019