Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 35

6 3/2019 Hjem og Skole I januar 2016 tiltrådte Gunn Iren Müller vervet som leder av FUG (Foreldreutvalget for grunn opplæringen). Det er et verv du blir utnevnt til av Kunnskaps departementet for fire år av gangen, etter at noen først har foreslått deg. Det at du utnevnes gjelder for hele utvalget, som i perioden har bestått av seks medlemmer foruten leder, i tillegg til én–to vararepresentanter. Etter å ha sett hvordan flere av søsterorganisasjonene i andre land jobber, kunne FUGlederen imidler tid ha tenkt seg et system der man velges og der det holdes et årlig landsmøte hvor sakene utvalget skal jobbe med forankres. Hun var selv så heldig å få være til stede på et slikt landsmøte i Danmark, der rundt 200 deltakere fra lokale foreldreutvalg deltok. Mer engasjement – Jeg tror det ville skapt et større engasjement og en bedre repre sentasjon om man hadde hatt et slags valgsystem. Selvfølgelig måtte man ha hatt noen kriterier for å få en god fordeling mellom kjønn og landsdeler, men om vi ender opp med 11 fylker, slik det ser ut, kunne det for eksempel fint vært plass i FUG til én representant fra hvert fylke, påpeker Gunn Iren Müller. Også i Elevorganisasjonen og andre de samarbeider med velges representantene på landsmøter, der de bestemmer en felles protokoll. Da får flere eierskap til sakene. Selvfølgelig bruker alle i utvalget Har fremmet mange viktige saker Etter fire år som leder i FUG, trer Gunn Iren Müller tilbake ved årsskiftet etter sin tilmålte tid. Selv om ikke alt er i mål, føler hun at utvalget har jobbet bra med mange viktige saker, slik som tilpasset opplæring og det å få foreldresamarbeid inn i lærerutdanningen. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019