Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1184354

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

36 3/2019 Hjem og Skole Returadresse Pedlex Hjem og Skole St. Olavs gate 12 NO0165 Oslo Bestill via [email protected] eller på pedlex.no! Pris kr 119,– Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt Jussen i skolemiljøsaker Ved å lese Jussen i skolemiljøsaker • blir det enklere å forberede skolen på de krav som stilles i det nasjonale tilsynet om skolemiljø. • sikrer du en saksbehandling som følger lovverket og ivaretar alle parter på en trygg måte. • blir du kjent med den nye likestillings og diskrimineringsloven. • forstår du forskjellen mellom mobbing, krenkelser, vold, diskriminering og trakassering. Pris kr 119,– Ved 5 eller flere: 10 % rabatt Ved 10 eller flere: 20 % rabatt https://www.pedlex.no/artikkel/ Jis19/jusseniskolemiljosaker/

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2019